Emerytury kobiet w Europie są niższe niż mężczyzn. Ale Polska i tak jest w czołówce Unii

Praca Społeczeństwo dołącz do dyskusji (30) 08.02.2020
Emerytury kobiet w Europie są niższe niż mężczyzn. Ale Polska i tak jest w czołówce Unii

Paweł Grabowski

Emerytury kobiet w Unii Europejskiej są średnio o 30% niższe niż emerytury mężczyzn. Na tym tle Polska jest lepsza niż Luksemburg i inne bogate kraje.

Europejski Urząd Statystyczny, znany jako Eurostat właśnie opublikował dane o wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w 2018 roku. Nie jest dobrze. Kobieta mieszkająca w Unii Europejskiej otrzyma w wieku 65 lat emeryturę niższą o 30% niż mężczyzna w tym samym wieku. Na łamach Bezprawnika poruszaliśmy kwestię dlaczego mężczyźni mają wyższe emerytury. Największa różnica w wysokości emerytury występuje w Luksemburgu. Tam emerytury kobiet są niższe aż o 43 % niż emerytury mężczyzn. A jak wypadają emerytury za granicą?

Emerytury kobiet w Europie

Przyczyny niższych emerytur kobiet są takie same dla każdego kraju członkowskiego. Kobiety żyją dłużej, więc dłużej pobierają emeryturę. Ale przeważnie otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, więc mniej odkładają w systemie emerytalnym. Przekłada się to na wysokość świadczenia. Dane Eurostatu pokazują, że najgorsze sytuacja kobiet występuje w krajach rozwiniętych, bogatszych. Kolejne miejsca za Luksemburgiem zajmują Malta, Holandia, Austria, Cypr i Niemcy. Polska znajduje się wśród państw z najmniejszą różnicą. Emerytury kobiet w naszym kraju są niższe od emerytur mężczyzn średnio o 20%. A gdzie luka emerytalna jest najmniejsza? W Estonii. Zaledwie 1 % różnicy między emeryturami. W danych Eurostatu da się dostrzec pewną zależność. Im pensje w danym kraju są niższe, tym bardziej wyrównane są emerytury. Jedynym bogatszym państwem odstającym od tej reguły jest Dania. Tam różnica wynosi 7 %.

Ale te statystyki mają również drugie dno

Eurostat przygotował również dane o zagrożeniu ubóstwem na emeryturze w krajach członkowskich. Aby ujednolić wyniki  za zagrożone ubóstwem uznaje się osoby, których ekwiwalentny dochód do dyspozycji jest mniejszy niż 60% krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji. A czym jest ten dochód? Ustala się go poprzez podsumowanie wszystkich rocznych dochodów ze wszystkich źródeł przez każdego członka rodziny, wchodzącego w skład gospodarstwa domowego. Od takich dochodów odlicza się zapłacone podatki i składki, w tym emerytalne i zdrowotne. Następnie wynik jest dzielony przez liczbę dorosłych w gospodarstwie. Ona też jest ustalana poprzez zastosowanie różnych przeliczników w zależności od wieku. Z tych danych wynika pewien wniosek.

Wyrównane emerytury kobiet nie chronią przed ubóstwem

Średnio 15%  emerytów w Europie jest zagrożonych ubóstwem. Największe zagrożenie występuje tam, gdzie emerytury były wyrównane. W Estonii  wynosi aż 54 %. Kolejne kraje z największym, zagrożeniem to Łotwa, Litwa i Bułgaria. A najniższe zagrożenie występuje w krajach, gdzie występowały znaczne różnice między emeryturami kobiet i mężczyzn.  Najlepiej sytuacja wygląda na Słowacji (6%), w Francji, Grecji, Danii, Luksemburgu. Polska z wynikiem 15% plasuje się w unijnej średniej.

Eurostat poinformował, że z roku na rok luka między emeryturami kobiet i mężczyzn zmniejsza się. Pełne statystyki są dostępne pod tym adresem.