Jeśli chcesz podarować dziecku pieniądze, ta interpretacja podatkowa będzie dla ciebie przydatna

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji (107)
Jeśli chcesz podarować dziecku pieniądze, ta interpretacja podatkowa będzie dla ciebie przydatna

Dotąd wydawało się, że jednym z warunków zwolnienia z podatku darowizny od osoby najbliższej jest przekazanie pieniędzy przelewem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której dopuszcza inny niż przelew sposób przekazania gotówki. To podejście korzystne dla podatnika i chyba można tę zmianę nazwać rewolucyjną. Fiskus akceptuje darowanie pieniędzy nie tylko przelewem.

Fiskus akceptuje darowanie pieniędzy nie tylko przelewem

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się do Dyrektora KIS syn, któremu ojciec chciał podarować pieniądze. We wniosku opisał, że są polskimi obywatelami i mieszkają w Polsce.  Wnioskodawca zamierzał zawrzeć ze swoim ojcem umowę darowizny (lub kilka umów darowizny) pieniędzy. Jak opisał sytuację autor wniosku,

Umowa darowizny zostanie wykonana poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy Wnioskodawcy. W oddziale banku prowadzącego ten rachunek. Wpłatę gotówki w placówce banku będzie dokonywał osobiście ojciec Wnioskodawcy. Wskazując, że wpłata stanowi wykonanie umowy darowizny. Wnioskodawca zamierza zgłosić fakt nabycia środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy. Środki pieniężne w chwili zawarcia umowy darowizny będę znajdowały się na terytorium Polski.

Zadał pytanie, czy tak opisana darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zdaniem podatnika takie postępowanie powinno uchronić go przed zapłaceniem podatku od darowizny.

Masz rację, podatniku!

Dyrektor KIS odpowiedział mu w interpretacji, że myśli prawidłowo. Przypomniał, że zgodnie z  art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, poza zgłoszeniem darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego jest udokumentowanie jej otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy. Albo na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Jak napisał w interpretacji 0111-KDIB2-2.4015.140.2021.1.MM Dyrektor KIS,

Należy podkreślić, że zgodnie z wolą ustawodawcy pewność prawnopodatkowa nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny jest zachowana wówczas, gdy ponad wszelką wątpliwość zostanie stwierdzone, że wpłacone pieniądze pochodzą od darczyńcy. Dlatego udokumentowanie nabycia środków pieniężnych dowodem przekazania ich przez darczyńcę na rachunek nabywcy (obdarowanego) powinno się odbyć w sposób zapewniający identyfikację stron umowy. Tylko wtedy bowiem można mieć pewność, że korzystniejszy model opodatkowania (zwolnienie podatkowe) znalazł zastosowanie w sytuacji odpowiadającej woli ustawodawcy.

Według Dyrektora rację ma Wnioskodawca, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wymagają, by pieniądze musiały być przekazane przelewem bankowym. Chodzi o to, by właściwie udokumentować darowiznę dowodem przekazania na rachunek nabywcy.

Identyfikacja darczyńcy jest ważniejsza, niż przelew

„Tym samym, darowizna środków pieniężnych poprzez wpłatę gotówki przez darczyńcę na rachunek nabywcy również będzie dopuszczalna. O ile zostanie właściwie udokumentowana. Jak wyjaśniono już wcześniej fundamentalne znaczenie ma identyfikacja stron umowy. Czyli udokumentowanie kto faktycznie dokonał wpłaty na rachunek nabywcy” wyjaśnia Dyrektor KIS.

Czyli jeśli to ojciec osobiście wpłaci pieniędzy na konto syna, to z dowodu przekazania będzie wynikało, że wpłaty dokonał darczyńca. Wpłata od darczyńcy zostanie udokumentowana dowodem przekazania na rachunek nabywcy, czyli wnioskodawcy. I obaj panowie mogą być spokojni. Podatku od darowizny nie trzeba będzie płacić.

Na pewno wiele osób zdziwi, że tak proste zagadnienie wymaga interpretacji. Niestety nawet tak prostą sprawę można skomplikować niejasnymi przepisami. I z taką sytuacją mamy tu do czynienia. W podobnych sprawach wielokrotnie wypowiadały się sądy, których linia też nie jest tu jednolita. Jeden sąd orzeka, że darowizna musi być przekazana przelewem, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Inny sędzia jest zdania odrębnego. Stąd apel, by doprecyzować regulujące to przepisy.