Nie każda elektroniczna forma złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS jest prawidłowa

Firma Dołącz do dyskusji (519)
Nie każda elektroniczna forma złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS jest prawidłowa

ZUS przestrzega – nie każda elektroniczna forma złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS jest prawidłowa. Przez internet można składać wnioski wyłącznie na platformie PUE ZUS. Wysyłanie wniosków (ich skanów i zdjęć) e-mailem jest bezcelowe. Takie wnioski nie będą rozpatrywane. 

Forma złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy od początku mieli do wyboru trzy opcje, jeśli chodzi o złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS. Wniosek (w formie papierowej) mogli przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby ZUS. Co ważne, przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, nie muszą stać w kolejce lub kontaktować się z urzędnikiem – wystarczy, że wrzucą wniosek do specjalnej skrzynki ustawionej w widocznym miejscu i wyraźnie oznakowanej.

Kolejna dopuszczalna forma złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS to forma elektroniczna. Jednak jak podkreśla ZUS – chodzi wyłącznie o składanie wniosków przez PUE ZUS (na łamach Bezprawnika pisałam już o tym, w jaki sposób złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS). Wszyscy przedsiębiorcy, którzy z jakiegoś powodu zdecydowali się na wysłanie wniosku poprzez wiadomość e-mail z załącznikiem, będą musieli wypełnić wniosek jeszcze raz. ZUS nie przyjmuje skanów wniosków ani zdjęć za pośrednictwem drogi e-mailowej.

Wysłanie wniosku e-mailem jest bezskuteczne

Taki komunikat ze strony ZUS-u musiał pojawić się nie bez przyczyny – najwidoczniej wielu przedsiębiorców usiłowało wysłać wniosek właśnie poprzez wiadomość e-mail. Część z nich prawdopodobnie nie mogła od razu skorzystać z platformy ze względu na dużą liczbę użytkowników na stronie w jednym momencie, więc postanowiła załatwić sprawę w inny sposób. Część osób mogła mieć jednak problem z wysłaniem wniosku przez PUE ZUS ze względu na brak profilu zaufanego. Można wprawdzie posłużyć się przy tym bankowością elektroniczną, jednak jest to możliwe tylko dla posiadaczy rachunków w określonych bankach.

Pośpiech nie jest potrzebny

Bardzo prawdopodobne, że znacznej części przedsiębiorców po prostu zależało na jak najszybszym złożeniu wniosku, a tym samym – na jego szybkim rozpatrzeniu. ZUS jednak uspokaja – przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 r. Jeśli tylko są uprawnieni do uzyskania zwolnienia ze składek, to nie muszą obawiać się, że ZUS rozpocznie wobec nich postępowanie egzekucyjne. Należy jednocześnie pamiętać, by nie opłacać składki za marzec – w innym wypadku przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do zwolnienia za ten miesiąc.