Garnitur jako koszt uzyskania przychodu: tak, ale pod pewnymi warunkami

Firma Dołącz do dyskusji (479)
Garnitur jako koszt uzyskania przychodu: tak, ale pod pewnymi warunkami

Eleganckie garnitury i koszule to coś, co ma w swojej szafie większość przedsiębiorców. Wydawałoby się logiczne, że skoro przedsiębiorca wykorzystuje takie ubrania podczas rozmów z kontrahentami, to będzie mógł je wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Okazuje się jednak że nie zawsze jest to możliwe. Garnitur jako koszt uzyskania przychodu – w jakiej sytuacji?

Garnitur jako koszt uzyskania przychodu: co do zasady… nie

Garnitur jako koszt uzyskania przychodu? To, co wydawałoby się oczywiste, oczywiste jednak nie jest. Okazuje się bowiem, że fiskus wcale nie zgadza się na wliczanie wydatków na eleganckie koszule czy garnitury w koszty firmowe. Jest tylko jeden wyjątek od takiej sytuacji – przedsiębiorca musiałby umieścić w widocznym miejscu monogram lub herb firmy. Wtedy garnitur czy koszula mogą zostać potraktowane jako koszty firmowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w wydanej interpretacji indywidualnej (0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF).

Odzież jako koszt firmowy wtedy, gdy nie może być wykorzystywana do celów prywatnych

Wnioskodawca był przedstawicielem zagranicznej firmy na obszar Europy Środkowej i Południowej. Argumentował, że wywiązywanie się z zadań (w tym zwłaszcza udział w spotkaniach biznesowych) wymaga od niego dobrej prezencji. Odzież, jaką chciał kupić (garnitur i koszule) miał zamiar oznaczyć w widocznym miejscu monogramem i herbem firmy. Jak sprecyzował przedsiębiorca,

Monogramem są inicjały osoby Wnioskodawcy, które są stałym oznaczeniem firmy. Herb identyfikuje osobę Wnioskodawcy. Literowe (słowne) oznaczenie herbu jest firmą działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a więc herb identyfikuje także firmę.

Co ważne – ubrania z tego względu tracą charakter odzieży osobistej. Stają się ubraniami wyłącznie wykorzystywanymi do celów związanych z reprezentacją firmy.

Dyrektor KIS przyjchylił się do tego stanowiska:

(…)należy stwierdzić, że wydatki poniesione na nabycie stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, wydatki związane z zakupem koszul i garniturów oraz z wykonaniem monogramu lub herbu jako znaków identyfikujących Wnioskodawcę oraz firmę Wnioskodawcy, również będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności

Tym samym garnitur jako koszt uzyskania przychodu może być zakwalifikowany tylko wtedy, gdy w trwały i widoczny sposób umieszczono na nim oznaczenie firmy przedsiębiorcy.