Gdy firmę odwiedzają kontrolerzy ze skarbówki czy urzędu celno-skarbowego, warto pamiętać o swoich prawach

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (266)
Gdy firmę odwiedzają kontrolerzy ze skarbówki czy urzędu celno-skarbowego, warto pamiętać o swoich prawach

Każda kontrola to stres. Przy tej liczbie przepisów, ciągłych nowelizacjach, nawet dokładając najwyższej staranności można coś przeoczyć. Ustawodawca nie zebrał w jeden akt praw podatnika przedsiębiorcy, są rozproszone po różnych ustawach. Najważniejsze z nich wybrała firma doradcza Grant Thornton.

Katalog praw podatnika

Choć gospodarzem postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej lub celno-skarbowego jest ten, kto kontrolę przeprowadza, to podatnik powinien w niej, korzystając ze swoich praw, uczestniczyć. W ten sposób będzie miał wpływ na przebieg kontroli.

„W mojej ocenie jednym z najważniejszych praw kontrolowanego jest prawo do żądania od organu podatkowego przeprowadzenia określonych dowodów. Podatnik najlepiej wie, jak wyglądały sytuacje czy transakcje, które są analizowane podczas kontroli. Chcąc pokazać organowi swój punkt widzenia i udowodnić określone okoliczności, podatnik może żądać przeprowadzenia dowodu z określonych dokumentów, przesłuchania świadka czy opinii biegłych. Z naszego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie przesłuchanie świadka wskazanego przez podatnika zupełnie zmieniało podejście organu” radzi Elżbieta Ślusarczyk, doradca podatkowy Grant Thornton.

Odwołuj się i sprzeciwiaj

Kolejne prawo, to możliwość odwołania od postanowień wydanych w trakcie postępowania i od decyzji końcowej. Odwołanie zapewni kontrolę wyników pracy pierwszej instancji kontrolującej, przez drugą. A ta, może postanowienie uchylić. Jeśli kontrola prowadzona jest w ramach ordynacji podatkowej, można zgłosić swój sprzeciw, w postaci zastrzeżeń do protokołu z kontroli. Będzie to miało znaczenie, jeśli kontrola przejdzie w postępowanie. Tej możliwości nie ma przy kontrolach celno-skarbowych. Tu czas na odwołanie jest na etapie postępowania.

Zajrzyj do akt sprawy, to kolejna rada ekspertów. Są tam nie tylko materiały, które udostępnił przedsiębiorca, ale też od innych firm, instytucji czy biegłych. Znajomość tych materiałów, może pomóc przewidzieć czy i z jakiej „amunicji będą strzelać”. Ta wiedza pozwoli lepiej przygotować obronę.

Wreszcie, warto pamiętać, że przedsiębiorca nie musi występować przed kontrolerami sam. Na każdym etapie postępowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej czy kontroli podatkowej ma prawo ustanowić w sprawie pełnomocnika. Jego zadaniem jest przejąć kontakt z osobami prowadzącymi kontrolę czy postępowania i pilnować terminów. Warto, by zestresowanego podatnika, zastąpił przed kontrolującym biegły w przepisach i orzecznictwie doradca podatkowy.