Gdzie można latać podczas pandemii? Nie do wszystkich krajów możemy wybrać się na wakacje

Zagranica Zdrowie Dołącz do dyskusji (14)
Gdzie można latać podczas pandemii? Nie do wszystkich krajów możemy wybrać się na wakacje

Opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które określa zakazy w ruchu lotniczym. Koronawirusowe obostrzenia dalej istnieją. Nie dotyczą jednak wszystkich państw – katalog wyłączeń jest tak duży, że niektórym może się wydawać, iż ograniczeń nie ma. Gdzie można latać podczas pandemii?

Gdzie można latać podczas pandemii?

Ograniczenia w ruchu lotniczym związane z koronawirusem ciągle funkcjonują i przedłużane są kolejnymi rozporządzeniami. Poprzednie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. 2020 poz. 1242) straciło moc. W dzienniku ustaw pojawił się jednak kolejny, zaktualizowany akt prawny. Wchodzi on w życie 29.07, a traci moc 11.08.2020 r.

Kolejne rozporządzenie, które obowiązuje od dzisiaj, zakłada przedłużenie

zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe

Generalnie stale funkcjonuje zakaz lotów, który stanowi zasadę. Od tej zasady wskazano oczywiście szereg wyjątków.

Wyjątki od zakazu lotów

Warto podkreślić, że zakaz lotów nie został i nie zostanie w najbliższym czasie zniesiony. W pewnym momencie – podczas odmrażania – pojawił się obok zakazu szereg wyjątków. Wskutek czego zakazu – w myśl aktualnych przepisów – nie stosuje się do

  • lotnisk na terenie państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej,
  • lotnisk na terenie Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego

Zakaz lotów, względem obecnej sytuacji, uwzględnia na przykład Czarnogórę. Wbrew zapowiedziom nie pojawiła się możliwość lotu do Polski z Egiptu. Egipt był w projekcie, natomiast z ostatniej wersji go usunięto.

A co z innymi państwami?

To, gdzie można latać, wynika z katalogu wyłączeń we właściwym rozporządzeniu. Chodzi tu o loty cywilne, komercyjne i międzynarodowe. Wykonywanie lotów związanych z handlem, czy transportem osób, a w szczególności VIP-ów, wygląda oczywiście inaczej.

Planując lot warto śledzić prace legislacyjne, które związane są z tworzeniem tego rodzaju rozporządzeń. Wydawane są one co dwa tygodnie. Katalog państw, z których można do Polski lecieć, zmienia się wraz z każdym kolejnym aktem prawnym.

Fakt, że dane państwo znajduje się na liście wyłączeń za wiele nie oznacza. Zawsze może zniknąć, nawet z projektu – jak to było w wypadku Egiptu.

W dobie zawirowań zarówno związanych z pandemią, jak i działaniem i decyzjami władz centralnych, planowanie wyjazdów zagranicznych (i powrotów tychże) powinno opierać się przede wszystkim na obowiązującym stanie prawnym. A ten niewątpliwie zmienia się jak w kalejdoskopie.