W niedzielę wolną od handlu setki inspektorów pracy pójdą do pracy, żeby sprawdzić czy starannie zamknięto sklepy

Gorące tematy Zakupy dołącz do dyskusji (264) 10.03.2018
W niedzielę wolną od handlu setki inspektorów pracy pójdą do pracy, żeby sprawdzić czy starannie zamknięto sklepy

Udostępnij

Marek Krześnicki

Gdzie zgłosić łamanie zakazu handlu w niedzielę? Do Państwowej Inspekcji Pracy albo… Solidarności, która najwidoczniej próbuje w ten sposób naprawić to, co zepsuła dziurawa, nielogiczna i po prostu niedobra ustawa o niedzielnym zakazie handlowania.

Już 11 marca 2018 roku kontrowersyjna ustawa o zakazie handlu w niedzielę będzie przyczyną zamknięcia większości placówek handlowych w Polsce. Obejście niedzielnego zakazu handlu nie będzie jednak takie trudne, jak mogło się wydawać posłom uchwalającym ten bubel. I żeby nie było wątpliwości – o ile z ideą sklepów zamkniętych siódmego dnia tygodnia można się zgadzać lub nie, o tyle dobre prawo powinno być jasne i czytelne, zwłaszcza, jeśli nakłada daleko idące sankcje za jego nieprzestrzeganie. Wielu przedsiębiorców, chcąc nie chcąc, będzie zatem stawać przed dylematami: handlować i ryzykować nawet 100 tysięcy złotych grzywny, czy odpuścić i nie zarabiać? Nie każdego przecież stać na drogie kancelarie prawne, które wykażą w analizie prawnej np. to, że gdańska Galeria Metropolia jest dworcem i można w niej handlować choćby i meblami.

Gdzie zgłosić łamanie zakazu handlu w niedzielę?

NSZZ Solidarność na te wątpliwości odpowiada jasno: dura lex sed lex. I apeluje do Polaków, aby Ci donosili do inspekcji pracy lub Solidarności o przypadkach łamania zakazu handlu. Jak czytamy na stronie Tygodnika Solidarność:

apelujemy do pracowników handlu oraz wszystkich osób, które popierają ideę ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy w tej branży o zgłaszanie przypadków łamania ustawy przez placówki handlowe do Państwowej Inspekcji Pracy lub pod numer tel. Krajowego Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność – 32 2538362 lub 505085570. Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail sbhiu@solidarnosc.org.pl

Zważywszy jednak na wspomniane luki w ustawie, może się okazać, że ww. instytucje będą zalane skargami zupełnie bezpodstawnymi. Jak np. klient sklepiku spożywczego ma zweryfikować, czy za ladą stoi właściciel (co pozwala na legalny handel)? Czy klienci, posłuchawszy apelu związku zawodowego, zaczną dokonywać zakupów kontrolowanych? Albo nagrywać potencjalnie nielegalne transakcje?

Takie wątpliwości nie mają jednak działacze Solidarności, o nie. Co zresztą nie powinno nikogo dziwić, skoro chcą oni zamknąć internet w niedzielę (tzw. sklepy internetowe) i centra logistyczne. Ciekawe tylko, czy to samo ma dotyczyć np. sklepików w kościołach? Na szczęście, w najgorszym wypadku osadzeni w zakładach karnych sklepikarze będą mogli pomyśleć o otwarciu punktu sprzedaży w więzieniu. Tam bowiem zakaz handlu nie obowiązuje, gdyż

zakaz handlu nie dotyczy wszystkich i wszędzie, a wyjątków jest mnóstwo

W każdym razie, dla wszystkich zainteresowanych włączeniem się do akcji „Cała Polska donosi na sklepikarzy” przypominamy, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy sprzedaży kilkudziesięciu rodzajów placówek. Można zatem legalnie handlować:

 1. na stacjach paliw płynnych;
 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 3. w aptekach i punktach aptecznych;
 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 7. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 14. w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
 15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
 16. w strefach wolnocłowych;
 17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 18. na terenie jednostek penitencjarnych;
 19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 21. w przypadku handlu towarami z automatów;
 22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 23. w hurtowniach farmaceutycznych;
 24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
 25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 26. w zakładach pogrzebowych;
 27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
 31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
 32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.