Posiadanie hobby może mieć znaczenie przy rozwodzie. Sąd bierze to pod uwagę przy podziale majątku

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Posiadanie hobby może mieć znaczenie przy rozwodzie. Sąd bierze to pod uwagę przy podziale majątku

Broń, narty, instrumenty, motocykle, kosztowne przedmioty, które na ogół kupują pasjonaci. Co stanie się z nimi w trakcie podziału majątku wspólnego małżonków? Czy rodzaj posiadanego hobby wpływa na sposób podziału majątku?

Podział majątku małżonków po rozwodzie

Posiadanie hobby w dzisiejszych czasach nie jest rzadkością. Na ogół wiąże się ono z pewnymi większymi lub mniejszymi wydatkami na sprzęt. O wydawanych kwotach nie myśli się, dopóki nie trzeba ich podliczyć, np. przy podziale majątku wspólnego. Szybko okazuje się wtedy, że takie zbiory są dość kosztowne, obok wartości materialnej pojawia się również ta sentymentalna. A to daje drugiej stronie dobre argumenty w walce o wspólny majątek. Jak rozliczyć i podzielić rzeczy służące jedynie zaspokajaniu hobby jednej strony?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie a hobby

Trudno nie zgodzić się z faktem, że dla pasjonatów pieniądze są rzeczą drugorzędną; ich kolekcje mają wartość przede wszystkim sentymentalną. O tej dość oczywistej regule pamięta na szczęście również sąd dzielący majątek wspólny. Mając do czynienia z takimi przedmiotami, stara się przeznaczyć je osobie, z której hobby lub pasją są związane. Takie prawo dają mu zresztą przepisy Kodeksu rodzinnego. Artykuł 33 pkt 4 kro do majątku osobistego zalicza przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Zgodnie z przyjętym poglądem w katalog tych przedmiotów wpisują się m.in. wszystkie przedmioty związane z uprawianym hobby. Wchodzą one do majątku osobistego niezależnie od tego, z jakich środków zostały nabyte.

Oznacza to oczywiście, że takich rzeczy nie można podzielić na pół ani sprzedać. Nie oznacza to jednak, że nie będą one podlegały rozliczeniu. Jeżeli środki, za które zostały nabyte, pochodziły z majątku wspólnego, traktuje się je jako nakłady z z tego majątku na majątek osobisty, a co za tym idzie podlegają rozliczeniu stosownie do art. 45 kro. W świetle tego artykułu każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.