Jak się zachować w trakcie odtwarzania hymnu Polski?

Państwo Dołącz do dyskusji (2)
Jak się zachować w trakcie odtwarzania hymnu Polski?

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w całym kraju odbędą się liczne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Tego dnia hymn Polski usłyszymy dziesiątki, jeśli nie setki razy. Jak poprawnie zachować się przy słuchaniu hymnu? Zachowanie jest ściśle określone w prawie.

11 listopada to bardzo wesołe święto. W końcu to kolejna, 101 rocznica odzyskania niepodległości. Co prawda w tym roku nie towarzyszy nam zamieszanie, którego świadkami byliśmy w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. To był jednorazowy prezent od rządu z okazji obchodzonej wtedy okrągłej, setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W tym roku nie mamy tego problemu. 11 listopada przypada w poniedziałek, a tym samym wielu z nas już cieszy się tym przedłużonym weekendem.

W poniedziałek okazji do świętowania będzie bez liku. Tego dnia tradycyjnie odbywają się inscenizacje historyczne, pochody, marsze, biegi, pikniki i wszelkiego rodzaju wydarzenia, które mają upamiętnić ten dzień. Warto o tym pamiętać, bo z pewnością medialne doniesienia zdominuje relacja z jednego tylko marszu, który odbędzie się w Warszawie. Jedno jest jednak pewne – na każdym z tych wydarzeń odśpiewany zostanie hymn Polski, czyli Mazurek Dąbrowskiego. Warto wiedzieć jak należy się wtedy zachować. Co więcej – te zasady są wyraźnie określone w prawie.

Hymn Polski został zdefiniowany w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 1980 roku. Zgodnie z artykułem 12 hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego.

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.

Hymn Polski – zachowanie podczas jego odtwarzania określa ustawa

Publicznie odtwarza się go w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu obowiązuje zasada zachowania powagi i spokoju. Należy wtedy stać w postawie wyrażającej szacunek. Niekoniecznie oznacza to stanie na baczność, ale trzymanie w tym czasie rąk w kieszeni niekoniecznie można uznać to za przejaw takiego zachowania. Ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycie głowy. Osoby umundurowane, które nie są w zorganizowanej grupie, w tym czasie powinny salutować. Poczty sztandarowe pochylają sztandar.

art. 14 Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Regulaminy poszczególnych grup mundurowych określają zachowanie swoich członków na czas odtwarzania hymnu.

Warto przy tym pamiętać, że naruszenie tych zasad grozi karą grzywny w wysokości do 5000 zł, co wynika wprost z kodeksu wykroczeń.

Art. 49. § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.