Komornicy każdego roku egzekwują tyle pieniędzy, ile Polska wydaje na 500+ w 6 miesięcy

Gorące tematy Lokowanie produktu Państwo Dołącz do dyskusji (372)
Komornicy każdego roku egzekwują tyle pieniędzy, ile Polska wydaje na 500+ w 6 miesięcy

 

Ile egzekwują komornicy? Okazuje się, że liczby te robią wrażenie – rocznie komornicy przekazują wierzycielom tyle pieniędzy, ile państwo przeznacza w ciągu 6 miesięcy na program 500 plus.

Ile egzekwują komornicy? To żadna tajemnica, w końcu komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, a szczegółowe dane dotyczące ich działalności są zbierane i analizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku sądów wszystkich szczebli. Co prawda komornicy, jak dobrze wiemy, pomagają nie tylko w ściąganiu pieniędzy od niesolidnych dłużników, ale zajmują się wieloma innymi kwestiami, to zdecydowana większość ich aktywności zawodowej polega właśnie na, jak to się ładnie określa, egzekucji świadczeń pieniężnych.

To bardzo ważne zadanie, mające niebagatelny wpływ nie tylko na codzienne życie obywateli – czekających np. na odzyskanie należnych im alimentów – ale i gospodarkę. Zatory płatnicze, jak nie raz wspominaliśmy na Bezprawniku, są rakiem trawiącym polską gospodarkę. Nierzetelność jednego podmiotu (np. generalnego wykonawcy) wywołuje za sobą lawinę problemów u kolejnych przedsiębiorców (podwykonawców, ich dostawców etc.). Z takimi zagrożeniami można walczyć na wiele sposobów, jak na przykład coraz popularniejszymi ubezpieczeniami transakcji handlowych. Z kolei rolą państwa jest stworzenie takich reguł i zasad, aby można było legalnie i sprawnie swoje pieniądze odzyskać. I tym właśnie zajmują się komornicy sądowi, których pracę mogliśmy poznać w szeregu tekstów przygotowanych we współpracy z Krajową Radą Komorniczą.

Ile egzekwują komornicy? Wyjaśniamy!

Jak już wspominaliśmy w poprzednim tekście, aby komornik zajął się Twoją sprawą, trzeba do niego złożyć wniosek wraz z tytułem wykonawczym – co do zasady prawomocnym orzeczeniu sądowym. Co trzeba zrobić, aby takie orzeczenie uzyskać? W przystępny sposób wyjaśnia to komornik sądowy Roland Gapik na tym filmie:

Takich wniosków komornicy sądowi w całej Polsce otrzymują mnóstwo. Uwzględniając dni wolne od pracy, każdego dnia do komorników wpływa ponad 12 tysięcy wniosków o wszczęcie egzekucji. Jeszcze większe wrażenie robią kwoty, jakie przychodzi komornikom egzekwować (choć, jak doskonale wiemy, nie tylko o pieniądze chodzi w egzekucji). Jak wynika z zebranych przez Krajową Radę Komorniczą danych, udostępnianych przez komorników sądowych w ramach stałej kontroli ich pracy, są to dziesiątki miliardów złotych:

ile egzekwują komornicy - tabela

Tak, dobrze widzicie: każdego roku polscy komornicy sądowi mierzą się z egzekucją kwot o wiele wyższych, niż planowany deficyt budżetowy całego kraju. Wrażenie robi też z pewnością wielkość kwot wyegzekwowanych, bo 8-9 miliardów złotych to suma odpowiadająca blisko półrocznemu finansowaniu programu 500 plus. Ktoś mógłby oczywiście się zapytać, dlaczego skuteczność jest tak niska, bo wynosząca raptem kilkanaście procent?

Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, często podmioty zobowiązane przez sąd do zapłaty określonej kwoty po prostu nie mają żadnego majątku, jak np. spółki-widma, istniejące właściwie wyłącznie na papierze (tzn. w Krajowym Rejestrze Sądowym). Po drugie, przepisy przewidują – i słusznie – wiele wyłączeń spod egzekucji, o czym szerzej pisałem w tekście „Co może zająć komornik sądowy”. Ochrona części wynagrodzenia za pracę czy emerytury, wyłączenie niektórych ruchomości spod zajęcia – to wszystko powoduje, że w wielu sytuacjach majątek dłużnika po prostu nie wystarczy na zaspokojenie należności wierzyciela.

To, ile egzekwują komornicy, w dużej mierze wynika z przepisów prawa i dostępnych im narzędzi

Warto też zwrócić uwagę na stale zmieniające się przepisy, co – jak wszędzie indziej – nie ułatwia komornikom pracy. A mimo to, te miliardy złotych trafiających do wierzycieli to najlepszy dowód na to, że komornicy sądowi pracują coraz lepiej. Na to również składa się szereg kwestii.

Po pierwsze, od wielu lat instytucja komornika sądowego przechodzi poważną ewolucją. Obecnie, aby zostać komornikiem, obligatoryjnym wymogiem jest wykształcenie prawnicze i kilkuletnia praktyka. Profesjonalizacja tego zawodu wiąże się oczywiście z coraz wyższymi standardami, a wielotorowa kontrola – sądowa, ministerialna, czy wreszcie samorządowa – pracy komorników powoduje, że nawet tych nielicznych, ale głośnych „afer” jest coraz mniej.

Po drugie, komornicy dysponują coraz nowszymi narzędziami pozwalającymi na skuteczną egzekucją. Informatyzacja egzekucji sądowej, w postaci np. elektronicznych zajęć rachunków bankowych czy komunikacja z urzędami skarbowymi i innymi instytucjami za pomocą internetu przyspieszają postępowania i zmniejszają ich koszty. Komornicy są obecnie w stanie w bardzo krótkim czasie ustalić np. to, jakie samochody posiada dłużnik, ile ma nieruchomości, gdzie pracuje i w jakich bankach posiada rachunki.

Patrząc tylko na suche liczby wyraźnie widać, że komornicy sądowi działają coraz lepiej i sprawniej. Robią to mimo negatywnego wizerunku w społeczeństwie i stale zmieniającego się prawa. I bardzo dobrze, że to robią, bo respektowanie sądowych orzeczeń – nawet w przymusowym wykonaniu – to gwarancja działania demokratycznego państwa prawa. A na tym nam wszystkim powinno zależeć.

Komornik sądowy – cichy bohater wymiaru sprawiedliwości. Nikt go nie lubi, wszyscy go potrzebujemy

Wpis powstał w ramach wspólnej akcji Bezprawnika i Krajowej Rady Komorniczej, zainicjowanej w celu popularyzacji usług oraz lepszej świadomości społecznej na temat roli komornika.