Kolejny duży bank proponuje ugody frankowiczom. Możliwość przewalutowania kredytu będzie dostępna już za kilka dni

Finanse Dołącz do dyskusji (46)
Kolejny duży bank proponuje ugody frankowiczom. Możliwość przewalutowania kredytu będzie dostępna już za kilka dni

Od 25 października ING Bank Śląski proponuje ugody klientom z kredytami we frankach szwajcarskich. Chodzi o zamianę kredytu indeksowanego kursem tej waluty na kredyt w złotówkach. Co istotne: zostanie przeliczony od dnia jego uruchomienia, przy założeniu że od początku był udzielony w złotówkach. Czyli zgodnie z zasadami przedstawionymi przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Zasady ugody przedstawione przez KNF opierają się o założenie, że zaciągnięty kredyt od początku był zawarty w złotówkach

ING Bank Śląski ma dobrą wiadomość dla swoich klientów, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich a woleliby go przewalutować na złotówki. Taka możliwość pojawi się od 25 października. ING Bank Śląski zaproponuje ugody pozwalające na zamianę kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego na kredyt złotówkowy.

Z procesu mediacji mogą skorzystać klienci, którzy posiadają w banku mieszkaniowy kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny indeksowany kursem CHF z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, z wyłączeniem pożyczek hipotecznych oraz ww. kredytów, gdzie jednym z celów kredytowania była konsolidacja zobowiązań innych niż mieszkaniowe. Umowę o mediację można podpisać wyłącznie dla jednego z posiadanych aktywnych kredytów mieszkaniowych

Kredyt zostanie przeliczony od dnia jego uruchomienia. Propozycję ugody sformułowano zgodne z zasadami przedstawionymi przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe zasady rozliczenia kredytu oraz ustalenie rodzaju oprocentowania na przyszłość to już przedmiot ustaleń w procesie mediacji przed KNF.

Skorzystanie z oferty ING Banku Śląskiego wymaga złożenia wniosku o mediację poprzez Centrum Mediacji Sądu Polubownego Komisji Nadzoru Finansowego. Bank umożliwi swoim klientom złożenie wniosku poprzez aplikację „Moje ING”, oraz swoją stronę internetową. Sam proces jest całkowicie bezpłatny i odbywa się zdalnie. Jedynie podpisanie umowy nastąpi w oddziale banku. Wniosek będzie można złożyć już od momentu uruchomienia procesu mediacji.

Nie tylko ING Bank Śląski proponuje klientom ugody oparte o mediację z udziałem KNF

Na początku października podobne warunki ugody zaproponował swoim klientom PKO BP. Zainteresowanie mediacją z udziałem KNF wykazuje również Santander. Posunięcie ING Banku Śląskiego sugeruje, że coraz więcej banków będzie chciało skorzystać z polubownego rozwiązania problemu kredytów frankowych.

Nie wszystkie jednak chcą iść tą drogą. Część banków wciąż czeka na decyzję Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych. Bank Millenium próbuje z kolei dogadywać się z klientami samodzielnie, bez pośrednictwa KNF.

Czy warto skorzystać z takiej możliwości? Wszystko zależy tak naprawdę od parametrów finansowych kredytu po jego przewalutowaniu. Te klient pozna najprawdopodobniej w momencie, gdy wyrazi zainteresowanie mediacją. Są z pewnością także frankowicze, którzy zamiast upatrywać swoich szans w mediacji przed KNF wolą walczyć w sądzie.

Według informacji podawanych przez samą KNF, doszło już do sfinalizowania pierwszych mediacji w sprawie kredytów walutowych. Ich atmosferę określono jako „pozytywną”. Warto wspomnieć, że skorzystanie z takiej możliwości nie jest dla stron wiążące do momentu wypracowania porozumienia. Samą ugodę może również, na wniosek stron, zatwierdzić stron powszechny.