Zasiłek opiekuńczy wciąż można otrzymać. Ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i przez ograniczony czas

Praca Rodzina Zdrowie dołącz do dyskusji (1) 28.09.2020
Zasiłek opiekuńczy wciąż można otrzymać. Ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i przez ograniczony czas

Edyta Wara-Wąsowska

Przepisy, na mocy których rodzice mieli prawo ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wyjątkowych sytuacjach, przestały obowiązywać 20 września. Nadal wprawdzie można ubiegać się o świadczenie, jednak już na mocy zupełnie innych przepisów. Jak dostać zasiłek opiekuńczy w tym momencie?

Jak dostać zasiłek opiekuńczy, skoro przepisy przestały obowiązywać?

Wszystko wskazuje na to, że to ostateczny koniec zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach – nowego rozporządzenia nadal nie ma, a poprzednie umożliwiało wypłatę zasiłku maksymalnie do 20 września. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacano rodzicom dziecka do lat 8., jeśli żłobek, przedszkole lub szkoła do którego uczęszczało zostało zamknięte z powodu koronawirusa. Obecnie jednak o zasiłek nie można się już starać na podstawie przepisów „antycovidowych”. Przestały one już obowiązywać.

To problem dla wielu rodziców. Część szkół funkcjonuje w trybie zdalnym lub mieszanym (czasem dotyczy to tylko wybranych klas w szkole). Z tego względu niektórzy rodzice muszą przejąć opiekę nad dzieckiem. Nie powinno więc dziwić, że zastanawiają się, czy i jak mogą – na jakiejkolwiek podstawie – otrzymać jeszcze zasiłek opiekuńczy. Na szczęście okazuje się, że jest to możliwe, chociaż tylko w niektórych sytuacjach. O zasiłek można bowiem ubiegać się na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak dostać zasiłek opiekuńczy na podstawie tych przepisów?

Po pierwsze, musi wystąpić jedna z sytuacji, które uprawniają do starania się o zasiłek (m.in. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, gdzie uczęszcza dziecko do lat 8.). Warto pamiętać, że za nieprzewidziane zamknięcie uznaje się takie, o którym rodzic został poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

Po drugie – rodzic, który chce otrzymać zasiłek, musi być ubezpieczony i zostać zwolniony od wykonywania pracy. Wreszcie po trzecie – zasiłek przysługuje rodzicowi w takiej sytuacji łącznie przez 60 dni w ciągu roku. I to na wszystkie dzieci.

O zasiłek opiekuńczy można starać się także m.in. gdy występuje konieczność izolacji dziecka ze względu na podejrzenie nosicielstwa choroby zakaźnej. Oprócz tego – także w momencie, gdy drugi rodzic dziecka przebywa w szpitalu, a to on wcześniej opiekował się dzieckiem.

W przypadku choroby dziecka kryterium wieku jest inne

Warto jednak zaznaczyć, że powyżej mowa była o sytuacjach, gdy rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem. Jeśli dziecko jest chore, to zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi także, jeśli jego dziecko nie ukończyło 14. roku życia. W tym przypadku jednak zasiłek przysługuje na okres nie dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Z kolei w przypadku dzieci niepełnosprawnych, wymagających opieki w związku z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek opiekuńczy przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Należy też pamiętać, że tylko jeden z rodziców może otrzymać zasiłek (jeśli złoży wniosek) oraz tylko w sytuacji, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Z kolei za „innego członka rodziny” w tej sytuacji uważa się nie tylko drugiego rodzica, ale także dziadków, rodzeństwo czy dzieci w wieku ponad 14 lat. Oczywiście – pod warunkiem, że mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.