Polacy nie znają przepisów i często przechodzą po pasach jak im się żywnie podoba

Moto Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (202)
Polacy nie znają przepisów i często przechodzą po pasach jak im się żywnie podoba

Przejścia dla pieszych są nieodłącznym elementem infrastruktury drogowej. Przepisów, które dotyczą przekraczania jezdni, jest jednak dosyć sporo, a nie wszystkie reguły są powszechnie znane. Warto więc w zwięzły sposób wyjaśnić, jak przechodzić przez przejście dla pieszych.

Jak przechodzić przez przejście dla pieszych?

Na początku warto rozjaśnić pewne kwestie. Szeroko rozumiane przejście dla pieszych, może przybrać dwie, różne formy. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, są to: przejście dla pieszych per se, co oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowym oraz przejazd dla rowerzystów, czyli powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

Wszelkie istotne reguły, które dotyczą przejścia dla pieszych w kodeksowym znaczeniu, określa art. 13 owej ustawy. Wynika z niego, że pieszy, podczas przechodzenia przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Musi korzystać z przejścia dla pieszych, chyba że odległość od przejścia jest mniejsza niż 100 metrów, a droga nie jest dwujezdniowa, bądź z torowiskiem (przez które można przechodzić tylko w wyznaczonym miejscu); musi wtenczas iść najkrótszą drogą. Odległość ta nie ma znaczenia, gdy pieszy przechodzi przez jezdnię na skrzyżowaniu.

Warto również pamiętać, że przejście na drodze dwujezdniowej albo z wysepką traktuje się jako dwa odrębne. To, że pieszy przejdzie przez jedną część drogi, nie oznacza, że może on bezmyślnie wtargnąć na tą drugą.

Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma ponadto pierwszeństwo przed pojazdem. Nie wolno mu jednak wkraczać na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Auto zatrzyma się nie dlatego, że ma taki obowiązek, a dlatego, by nie potrącić pieszego, który wymusza pierwszeństwo.

Artykuł 14 wymienia zakazy, które dotyczą pieszych. Nie powinny one nikogo dziwić, wszak wyrażają się one m.in. w zakazie wchodzenia spoza pojazdu lub innej przeszkody, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez potrzeby, przebiegania przez jezdnię itd. Zabronione jest również przechodzenie przez jezdnię, gdy przejście dla pieszych oddzielone jest od drogi jakąkolwiek przeszkodą.

Rowerzyści

Rowerzyście nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Ma on obowiązek zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez „zebrę”.

W wypadku przejazdu dla rowerów prawo stoi po stronie cyklistów. Kierujący pojazdem, w momencie zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Musi ponadto ustąpić pierwszeństwa rowerowi, który znajduje się na przejeździe.

Co więcej, kierujący pojazdem, który skręca w drogą poprzeczną, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwo cykliście, który jedzie na wprost.

Warto pamiętać, że — zgodnie z m.in. art. 97 k.w. – kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany.