Jak sprawdzić czy nazwa firmy została zastrzeżona?

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (3)
Jak sprawdzić czy nazwa firmy została zastrzeżona?

Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki powinieneś dokładnie sprawdzić czy nazwa firmy nie została wcześniej zastrzeżona. 

Przy wyborze nazwy dla naszej firmy powinniśmy być szczególnie uważni. Jako że jestem estetą, to naprawdę cieszę się, że czasy w których rodzimi przedsiębiorcy masowo wręcz zakładali spółki, których nazwy kończyły się końcówką -ex przeszły do lamusa. Amerykanizacja nazw przedsiębiorstw na przestrzeni lat 80′ i 90′ była zjawiskiem o zasięgu ogólnokrajowym. Poza końcówką -ex wielką popularnością cieszyły się również nazwy rozpoczynające lub kończące się przedrostkiem pol. Szczęśliwie czasy, w których krajowi biznesmeni bezrefleksyjnie czerpali wzorce z zachodu minęły.

Zastrzeżona nazwa firmy – zakres i obszary

Jednakże, znacznie ważniejsze od kwestii estetycznych jest dokładne sprawdzenie, czy dana nazwa firmy nie została zastrzeżona. Zakres ochrony jest ściśle związany z 0bszarem, na którym prowadzimy działalność gospodarczą, zatem z samego faktu założenia działalności gospodarczej czy spółki nie uzyskamy skutecznej ochrony na nazwę, na obszarze całego kraju. Gdy zatem zastanawiasz się nad nowym biznesem w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, czy nazwa pod którą chciałbyś prowadzić firmę nie została już wcześniej wykorzystana. Instytucje tj. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Międzynarodowa Organizacja Własności Intelektualnej prowadzą rejestry oraz ewidencje zarejestrowanych znaków towarowych. 

Ochrona unijnych znaków towarowych obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ponadto, ochrona znaków towarowych ograniczona jest do wskazanych w wykazie znaków oraz usług. Istotne jest, aby zakres istniejącego znaku towarowego nie pokrywał się z obszarem, w którym planujemy prowadzić działalność gospodarczą. Posłużę się obrazowym przykładem, aby lepiej to wyjaśnić:

Jeśli nazwa Herkules używana jest przez przedsiębiorstwo produkujące suplementy dla kulturystów, to nie istnieją obawy, aby nie mogła nazywać się tak firma organizująca przeprowadzki. 

Prawa ochronne ogranicza również czas. Co do zasady czas ochronny obowiązuje przez 10 lat.  Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy na konto Urzędu Patentowego RP wnieść wymaganą opłatę za ochronę w ustawowym terminie.

Znaki, nazwy podobne

Równocześnie, kolizyjne mogą być również znaki podobne. Należy w tym wypadku odnieść się do przepisów regulujących kwestie znaków towarowych, w których ustawodawca wskazał wyraźnie, iż znak, który został zarejestrowany później nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi badane są na trzech płaszczyznach – graficznej, fonetycznej oraz koncepcyjnej.

Zatem wybór nazwy firmy bez wcześniejszej dokładnej analizy obwarowany jest znacznym ryzykiem. Jeśli bowiem okaże się, że choćby na terenie naszego kraju znak towarowy nie został zastrzeżony, to może być wykorzystywany przez podmiot z innego. Natomiast jeśli podmiot ten uzyskał skuteczną ochronę i wyłączność na korzystanie z konkretnej nazwy w danym sektorze towarów i usług wówczas prawdopodobnie będziemy zmuszeni do zmiany nazwy naszej firmy. Poza koniecznością zmiany możemy zostać również pozwani o wypłatę stosownego odszkodowania, a zatem ta kwestia powinna być szczególnie sprawdzona przez każdego przedsiębiorcę, który zawczasu może oszczędzić sobie znacznych problemów. Ponadto, pamiętajmy, że klienci kojarzą towary lub usługi z daną nazwą, zatem konieczność zmiany nazwy firmy, pod którą jesteśmy znani oznacza utratę pozycji na rynku i konieczność budowania swojego wizerunku od początku.