Mam już projekt budowlany! Do kogo muszę zwrócić się, aby otrzymać pozwolenie na budowę?

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Mam już projekt budowlany! Do kogo muszę zwrócić się, aby otrzymać pozwolenie na budowę?

Budowa własnego domu to długotrwały proces. Potwierdzi to każdy, kto podjął się tego wyzwania. Zanim jednak realnie wbijemy pierwszy szpadel i przystąpimy do wylewania fundamentów musimy uporać się z kwestiami formalnymi. Dla wielu z nas te administracyjne kroki są często bardziej uciążliwie. Dlatego w skrócie wyjaśnimy o czym należy pamiętać, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Budowa domu jednorodzinnego to wieloetapowy proces. Na samym początku wymaga od nas zgromadzenia kompletnej dokumentacji. Jest ona niezbędna w związku z koniecznością uzyskania konkretnych decyzji administracyjnych. Aby przystąpić do prac budowlanych musimy otrzymać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Ewentualnie możemy także samodzielnie dokonać zgłoszenia budowy. W przypadku pozwolenia – prace będą mogły ruszyć, gdy otrzymamy oficjalną decyzję, którą wyda właściwy urząd. Przy zgłoszeniu – to my sami zgłaszamy chęć budowy, a w odpowiedzi otrzymujemy milczącą zgodę.

Druga z opcji jest faktycznie szybsza, jednak nie zawsze mamy możliwość skorzystania z niej. Nie będziemy mogli z niej jednak skorzystać, gdy obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę (lub działki), na której został zaprojektowany (np. gdy obszar oddziaływania domu wchodzi na sąsiadującą działkę). Również nie będzie to możliwe wtedy, gdy wymagane jest przeprowadzenie postępowania środowiskowego. Dopiero na podstawie jego wyników urząd oceni, czy inwestycja nie będzie szkodzić środowisku naturalnemu.

Dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia na budowę należy złożyć we właściwym miejscowo starostwie powiatowym. Gdy nieruchomość, na której planujemy inwestycję leży na terenach miejskich, to wówczas wniosek składamy do urzędu miasta.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Gotowe formularze wniosków o pozwolenie na budowę bez problemu znajdziemy w Internecie na stronach rządowych. Do właściwie wypełnionego wniosku będziemy musieli dołączyć także:

  • projekt domu jednorodzinnego (w czterech egzemplarzach);
  • stosowne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia projektanta domu;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy (fakultatywnie, wyłącznie w sytuacjach, gdy nieruchomość na której planujemy inwestycję nie została objęta planem zagospodarowania przestrzennego;
  • potwierdzenie zapłaty – o ile część domu będzie użytkowana w celach innych niż mieszkaniowe, np. prowadzona działalność gospodarcza;

W terminie 65 dni od złożenia wniosku, otrzymamy z urzędu decyzję zwrotną. Warto pamiętać, że pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata i wydawane jest w drodze administracyjnej.

W sytuacji, gdy nie musimy starać się o pozwolenie na budowę możemy dokonać wskazanego powyżej zgłoszenia budowy. Będzie to wymagało od nas zgłoszenie niemalże tej samej dokumentacji, co przy wniosku o pozwolenie na budowę. Co istotne, nie musimy jednak czekać na decyzję o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że jeśli urząd w ciągu 21 dni nie zgłosi sprzeciwu, uzyskamy milczącą zgodę na realizację projektu budowlanego. Od tego moment możemy rozpocząć prace budowlane.