Jak zakończyć korzystanie z kasy fiskalnej w naszej firmie? Oto kilka nowych zasad w tej kwestii

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (189)
Jak zakończyć korzystanie z kasy fiskalnej w naszej firmie? Oto kilka nowych zasad w tej kwestii

Od 1 maja obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Nowa regulacja określa jak ma przebiegać zakończenie używania kasy fiskalnej z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym. Przepisy określają jak ma ma przebiegać proces w przypadku kasy fiskalnej on-line, oraz z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.

Zakończenie używania kasy fiskalnej on-line.

Podstawę prawną znajdziemy w § 31-33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Podatnik, który zakończył używania kas on-line z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas w trybie fiskalnym wystawia raport fiskalny dobowy. W kolejnym kroku  odczytuje pamięć przy pomocy serwisanta poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. Należy to zrobić niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu.  Z czynności należy sporządzić protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Na złożenie  do właściwego urzędu skarbowego protokołu z odczytu razem z raportem mamy 5 dni od daty ich sporządzenia. Razem z protokołem i raportem podatnik musi złożyć do US wniosek o o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Wzór wniosku określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Jeżeli kończymy używanie kas on-line zapewniamy odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych. W przypadku braku możliwości odczytu pamięci fiskalnej sporządzamy i składamy do US wniosek o wyrejestrowanie. Wniosek wg wzoru zał, nr 5 musi być złożony w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu. Mowa o protokole, który wcześniej sporządza serwisant jak nie może zrobić odczytu.

W przypadku zakończenia przez kasę on-line pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Zakończenie używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Podstawę prawną znajdziemy w § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Jeżeli  kończymy używanie kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas w trybie fiskalnym musimy dopełnić kilka obowiązków. W pierwszej kolejności wystawiamy raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny). Następnie przy pomocy serwisanta niezwłocznie dokonujemy odczytu zawartości pamięci fiskalnej. Robimy to przez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie z tej czynności protokółu. Protokół sporządzamy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. Następnie protokół wraz z raportem składamy do US w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia.

Razem z protokołem i raportem podatnik składa do US wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.