Jak i gdzie zgłosić informację o beneficjentach rzeczywistych do CRBR? Instrukcja krok po kroku

Firma dołącz do dyskusji (17) 09.07.2020
Jak i gdzie zgłosić informację o beneficjentach rzeczywistych do CRBR? Instrukcja krok po kroku

Edyta Wara-Wąsowska

Tylko do 13 lipca przedsiębiorcy mają czas na dokonanie wpisu do CRBR. Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Przedstawiamy instrukcję krok po kroku.

Jak informowaliśmy już na łamach Bezprawnika, zgłoszenie do CRBR należy dokonać do 13 lipca. Przedsiębiorcy, na których spoczywa ten obowiązek, powinni się pospieszyć, bo kary za niezgłoszenie do CRBR mogą sięgać miliona złotych. Z kolei jeśli dokonujący zgłoszenia poda fałszywe dane, grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego?

Przedsiębiorcy, którzy zostawili ten obowiązek na ostatnią chwilę, mogą zastanawiać się teraz, jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR. Do rejestru należy wprowadzić wymagane informacje.

W tym celu należy wejść na podaną stronę , a następnie wybrać „Rejestr CRBR”. Aby dokonać wpisu, należy później wybrać opcję „Utwórz zgłoszenie”.

Wbrew pozorom (i obawom wielu przedsiębiorców) zgłoszenie wcale nie jest trudne do wypełnienia, a na zgłaszających nie czekają żadne „pułapki” – czyli pola, których poprawne wypełnienie mogłoby nastręczać wielu trudności (np. ze względu na niejasne sformułowanie).

W pierwszym kroku zgłaszający musi podać NIP spółki oraz wybrać z rozwijanej listy jej formę organizacyjną. Po przejściu do następnego kroku zgłaszającego czeka utworzenie nowego zgłoszenia. Istotna jest w tym punkcie data zdarzenia. Nowe spółki podają datę rejestracji w KRS (z drugiej strony nowe spółki muszą dokonać zgłoszenia do CRBR w ciągu 7 dni od daty wpisu). „Stare” – po prostu datę przesłania zgłoszenia do CRBR.

Wypełnienie formularza z danymi

W trzecim kroku zgłaszający muszą wypełnić formularz, w którym podają dane spółki i beneficjentów rzeczywistych. W sekcji A należy podać dane spółki – NIP, nazwę, formę organizacyjną oraz adres siedziby. W sekcji B – dane beneficjentów i reprezentantów. Należy pamiętać, że dla każdej osoby konieczne jest utworzenie odrębnego profilu (poprzez opcję „dodaj beneficjenta/reprezentanta”).

Jeśli chodzi o same dane, to konieczne jest podanie numeru PESEL, daty urodzenia, imion, nazwiska, kraju obywatelstwa i kraju zamieszkania. Następnie należy podać informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informacje o reprezentacji. Zgłaszający zaznacza charakter uprawnień (bezpośrednie/pośrednie inne), a później rodzaj uprawnień właścicielskich, jednostkę miary i wartość. Oprócz tego należy zaznaczyć rodzaj uprzywilejowania i jego opis.

Co ważne – zgłaszający musi pamiętać o wskazaniu podstawy dokonania wpisu w przypadku każdej osoby. Podstawą może być bycie reprezentantem , posiadanie bezpośrednich uprawnień właścicielskich (ponad 25 proc. udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników), pośrednich uprawnień właścicielskich lub innych uprawnień (chodzi m.in. o osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, a których dane podawane są do CRBR ze względu na niemożność ustalenia beneficjenta rzeczywistego w inny sposób).

Uwaga: do wpisu nie zgłaszamy prokurentów, mimo tego, że posiadają uprawnienia do reprezentacji spółki.

Może być też tak, że w przypadku jednej osoby jest więcej niż jedna podstawa do dokonania wpisu – wtedy trzeba wymienić wszystkie podstawy (dotyczy to np. osób, które są i reprezentantami spółki, i jej udziałowcami). W sytuacji więcej niż jednej podstawy należy wybrać opcję „dodaj informację o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informację o reprezentacji”.

W sekcji C należy jeszcze zaznaczyć klauzulę odpowiedzialności, a następnie zapisać dokument.

Ostatnim krokiem jest elektroniczne podpisanie formularza (za pomocą podpisu ePUAP lub podpisem kwalifikowanym) i wysłanie go.