Biedronka dostała w tym roku już pakiet kar za niewłaściwe wskazywanie cen na półkach sklepowych

Zakupy Dołącz do dyskusji (259)
Biedronka dostała w tym roku już pakiet kar za niewłaściwe wskazywanie cen na półkach sklepowych

Biedronka dostała w tym roku kilka kar za naruszenia związane z niewłaściwym uwidacznianiem cen w sklepach. Od wszystkich decyzji się odwołano, jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy trzy z nich.

Kara za niewidoczne ceny

Jak podaje źródłowy serwis dlahandlu.pl, Inspekcja Handlowa w 2018 roku przeprowadziła przeszło 3024 kontrole, które dotyczyły wymaganych oznaczeń. Nieprawidłowości związane z uwidacznianiem cen stwierdzono w 959 przypadkach. Trzeba podkreślić, że obowiązek prezentowania cen wynika ze stosownej ustawy — o informowaniu o cenach towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 owej ustawy:

W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Szczegóły uwidaczniania cen doprecyzowuje stosowne rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. 2015 poz. 2121). Jest to bardzo ciekawy i związany z codziennością każdego konsumenta akt prawny, bo podczas jego lektury można szybko zdać sobie sprawę z tego, jak wielu przedsiębiorców prezentuje ceny oferowanych towarów i usług po prostu nieodpowiednio.

Kara dla Biedronki za niewłaściwe prezentowanie cen

Jak wspomniałem we wstępie, kilka decyzji Inspekcji Handlowej zostało zaskarżonych przez Biedronkę. UOKiK utrzymał je jednak w mocy. Nie jest jednak wiadome, jakiego rodzaju nieprawidłowości dopuściło się przedsiębiorstwo. Z praktyki możemy się tylko domyślać, że chodzi o nieumieszczenie lub nieodpowiednie umieszczenie cen, na przykład w postaci umieszczania wielu z nich obok siebie, na najwyższej półce (powodując niedostępność cenników dla osób niższego wzrostu), tuż nad całym stosem różnych produktów, nierzadko wymieszanych ze sobą.

Artykuł 6 ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy zakłada, że niezastosowanie się do ustawowych obowiązków jest obarczone sankcją w postaci kary pieniężnej.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł.

Kara może być wyższa, jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do zaleceń, mających na celu dostosowanie sposobu prezentacji cen do wymogów, które stawiają przed nim obowiązujące przepisy prawa.

Źródło zdjęcia tytułowego: Biedronka/materiały prasowe