Kara za wakacje na L4 nie jest oczywista. Niektóre zwolnienia lekarskie pozwalają na wyjazdy

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji
Kara za wakacje na L4 nie jest oczywista. Niektóre zwolnienia lekarskie pozwalają na wyjazdy

Zwolnienie lekarskie może wydawać się świetnym sposobem na dodatkowe dni urlopu. W końcu nie każde L4 wiąże się z koniecznością leżenia w łóżku. Czasami zdarza się również, że nasz wyjazd zbiegnie się z chorobą i nie da się go przełożyć. Czy w świetle prawa ryzyko wyjazdu na wakacje na L4 jest duże? Jaka jest kara za wakacje na L4?

Kontrola zwolnień lekarskich

Jak powszechnie wiadomo, przepisy zabraniają wykorzystywania zwolnienia lekarskiego do innej formy wypoczynku niż przewidziana rekonwalescencja. Lewe zwolnienia lekarskie nie są jednak niczym niespotykanym i zdarza się, że L4 jest wystawiane mimo braku takiej konieczności. Prawidłowość wystawianych zwolnień oraz ich wykorzystywania kontroluje albo inspektor kontroli ZUS, albo w przypadku dużych zakładów pracy — pracodawca.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem. I właśnie to ostatnie jest kluczowe. Zwolnienie lekarskie jest wystawiane z określonego powodu i w określonym celu. Oznacza to, że otrzymując L4 jesteśmy niezdolni do pracy zawodowej. Nie do końca zwolnienie lekarskie będzie więc wiązać się z całkowitym zakazem wszelkich aktywności. Celem zwolnienia od pracy jest odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy. Zabronione są więc wszelkie zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencji. Pojęcie „wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem” jest dość ogólne. Daje to możliwość oceny każdej sytuacji w indywidualny sposób. Duże znaczenie ma również ugruntowane orzecznictwo i doktryna. Dobrą wiadomością jest to, że katalog zachowań nie jest zamknięty i wraz z nowymi przypadkami może on zostać poszerzony.

Kara za wakacje na L4

Kluczowym pytaniem jest jednak, czy podczas zwolnienia lekarskiego można wyjechać na wakacje? Może zdziwi was ta odpowiedź, ale teoretycznie jest to możliwe. Jest to jednak związana z ryzykiem wydania decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego, choć nie zawsze będzie to regułą. Wszystko zależy od wskazań lekarskich. W treści zaświadczenia powinna w sposób bezpośredni znaleźć się informacja, że rodzaj i charakter wyjazdu, w tym sposób i czas podróży nie wypłyną negatywnie na rekonwalescencję schorzenia. Dodatkowo mogą poprawić stan zdrowia. Takie zwolnienie może wystawić lekarz, w razie kontroli to jednak my będziemy musieli udowodnić, czy historia naszej choroby oraz schorzenie faktycznie odzwierciedla zawarty opis.