Obowiązują już nowe, wyższe kary dla przedsiębiorców. Tym razem nie ma to związku z Polskim Ładem

Firma Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (29)
Obowiązują już nowe, wyższe kary dla przedsiębiorców. Tym razem nie ma to związku z Polskim Ładem

Kary dla przedsiębiorców w 2022 r. za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych wzrosły w porównaniu do zeszłego roku. Ma to jednak związek nie z Polskim Ładem, a z podwyżką minimalnego wynagrodzenia.

Wyższe kary dla przedsiębiorców w 2022 r.

Rządzący zdecydowali, że wynagrodzenie minimalne w 2022 r. będzie wynosić 3010 zł brutto. Warto mieć świadomość, że decyzja o podwyżce minimalnej płacy ma również wpływ na inne kwestie – w tym m.in. na to, jak wysokie będą kary dla przedsiębiorców w 2022 r. za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych.

Po pierwsze – zmienia się górna granica kwoty wykroczenia skarbowego – z 14 tys. zł do 15 050 zł. Wszystko dlatego, że zgodnie z przepisami, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekraczają pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, to uznaje się, że mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym.

Kary za wykroczenia skarbowe w 2022 r.

Jeśli chodzi o kary dla przedsiębiorców w 2022 r. za wykroczenia skarbowe, to:

  • kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2022 r. może wynieść od 301 do 60 200 zł,
  • mandatem karnym można nałożyć karę grzywny jedynie w wysokości, która nie przekracza dwukrotności minimalnej pensji – czyli od tego roku może to być maksymalnie 6020 zł,
  • wyrokiem nakazowym można nałożyć karę grzywny nie wyższą niż równowartość dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – tym samym w 2022 r. kara grzywny w takim wypadku wyniesie maksymalnie 30 100 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe w 2022 r.

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że wzrosły również kary za przestępstwa skarbowe. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, sąd – wymierzając karę grzywny – określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Zazwyczaj (chyba, że kks stanowi inaczej) najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10. Z kolei najwyższa – 720. Tym samym w 2022 r. kara grzywny wymierzona przez sąd może wynieść od 1003,30 zł do nawet 28 895 040 zł.

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć jednak niższą karę grzywny. Z przepisów wynika, że o ile dolna liczba stawek (10) pozostaje taka sama, o tyle maksymalna jest znacznie niższa – i wynosi 20. Tym samym wyrokiem nakazowym można wymierzyć grzywnę w wysokości maksymalnie 8 026 400 zł.

Warto jednocześnie wiedzieć, że sąd – ustalając wysokość stawki dziennej – może poruszać się w granicach wyznaczonych przez przepisy. Bierze przy tym pod uwagę zarówno dochody sprawcy, jak i warunki osobiste, rodzinne czy stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Najniższa wysokość stawki dziennej to 1/30 minimalnego wynagrodzenia. Najwyższa może wynosić aż czterystukrotność minimalnej pensji.