Samodzielny jak Duńczyk, przywiązany do rodziców jak Chorwat. A w jakim wieku Polacy wyprowadzają się z domów?

Rodzina Zagranica dołącz do dyskusji (27) 12.08.2020
Samodzielny jak Duńczyk, przywiązany do rodziców jak Chorwat. A w jakim wieku Polacy wyprowadzają się z domów?

Maciej Bąk

Kiedy młodzi wyprowadzają się z domu? Najnowszy raport Eurostatu pokazuje, że w krajach Unii Europejskiej wygląda to bardzo różnie. W Skandynawii średni wiek wyprowadzki jest bardzo niski, z kolei na południu Europy młodzi ludzie długo zwlekają z opuszczeniem rodzinnego domu. Polska jest mniej więcej w połowie stawki.

Kiedy młodzi ludzie wyprowadzają się z domu?

Eurostat przebadał młodych Europejczyków w wieku 25-34 lat. Pytał ich o to czy nadal mieszkają z rodzicami, a jeśli nie, to w jakim wieku wyprowadzili się z rodzinnego domu. Wyniki pokazują niesamowity wręcz rozstrzał między krajami. W Danii z rodzicami mieszka zaledwie 4% osób w wieku 25-34, z kolei w Chorwacji aż… 62%.

żródło: ec.europa.eu/eurostat
żródło: ec.europa.eu/eurostat

Bardzo podobny współczynnik do Danii mają także Szwecja i Finlandia. Szybko usamodzielniają się też między innymi Holendrzy, Francuzi i Niemcy. Na przeciwległym biegunie, poza Chorwacją, jest też między innymi Grecja (58% młodych osób mieszkających z rodzicami), Słowacja i Włochy. W Polsce tymczasem domu rodzinnego nie opuściło jeszcze nieco ponad 40% młodych ludzi. Stawia nas to nieco ponad średnią unijną.

W Szwecji z domu wyprowadzają się… 17-latkowie

Bardzo ciekawe dane zebrał też Eurostat w sprawie średniego wieku wyprowadzki młodych ludzi. Średnia europejska wynosi 26 lat. Niesamowicie na tym tle wypada Szwecja, której obywatele średnio wyprowadzają się z domu w wieku… 17 lat! I jest to ewenement, również na skalę skandynawską, bo w Danii średni wiek opuszczających rodziców wynosi 21 lat, podobnie jest w Finlandii i Luksemburgu.

żródło: ec.europa.eu/eurostat
żródło: ec.europa.eu/eurostat

Wspominane już wcześniej Chorwacja i Słowacja mają zgoła inny współczynnik. Tu średni wiek na wyprowadzkę to odpowiednio 31 i 30 lat. Podobnie jest we Włoszech, Bułgarii, Malcie, Hiszpanii i Portugalii. W Polsce rodzinny dom opuszczamy średnio w wieku 26-27 lat.

Jakie wnioski?

Badanie Eurostatu wyraźnie pokazuje specyfikę systemu skandynawskiego, w którym młodzi ludzie są od dziecka przyzwyczajani do szybkiego usamodzielniania się. W przypadku krajów, w których czas mieszkania z rodzicami jest dłuższy, trudniej powiedzieć o jakiejś tendencji. Bo nieco uboższe Chorwacja i Bułgaria leżą w tym zestawieniu bardzo blisko bogatszych Włoch, Hiszpanii czy Malty. Wiele zależy tu bowiem także od czynników geograficznych. Są kraje, w których na studia udają się przede wszystkim mieszkańcy większych miast, którzy uniwersytety mają pod nosem. To od razu wpływa na decyzje o ewentualnej wyprowadzce „na swoje”. Spory wpływ na pewno mają też czynniki kulturowe.