Nie zapłaci podatku, kto sprzedaje poleasingowe auto po pół roku od wykupu na cele osobiste

Finanse Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (135)
Nie zapłaci podatku, kto sprzedaje poleasingowe auto po pół roku od wykupu na cele osobiste

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która rozstrzyga czy osoba prywatna, która wykupiła auto poleasingowe i sprzedaje je po pół roku od wykupu ma zapłacić podatek dochodowy.

Kiedy można sprzedać auto poleasingowe bez podatku?

Osoba, która zwróciła się o interpretację indywidualną prowadziła działalność gospodarczą. Wyjaśniła, że 30 czerwca 2017 roku zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 36 miesięcy. Przekazanie samochodu na cele osobiste nastąpiło w momencie jego wykupu tj. 30 czerwca 2020 r. Wnioskodawca interpretacji nie wprowadził faktury wykupu do kosztów firmy. Samochód nie był też wprowadzony do firmy, jako środek trwały. Wykupując go na cele osobiste, wnioskodawca zaplanował sprzedaż po pół roku od wykupu. Przed tym, postanowił wystąpić o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy w związku z planowaną sprzedażą jest zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem, nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego. W uzasadnieniu swojego stanowiska przywołał wyrok WSA w Gliwicach z  23 lutego 2015, sygn. akt I SA/Gl 1028/14. WSA uzasadnił, że w przypadku gdy wystąpi sprzedaż poleasingowego samochodu osobowego, który był wykupiony na cel prywatny i nie został wprowadzony jako środek trwały firmy, nie stanowi wówczas przychodu z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu od podatku dochodowego jak i podatku od towarów i usług (VAT).

Dyrektor KIS zgadza się z podatnikiem

„Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód, o którym mowa we wniosku, nie będzie stanowił składnika majątku firmy, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Sprzedaż tego samochodu należy rozpatrywać zatem pod kątem możliwości powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce – tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym – po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu). Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe”