Kiedy rodzice mogą dziedziczyć po dzieciach?

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Kiedy rodzice mogą dziedziczyć po dzieciach?

Dziedziczenie po dzieciach to temat, który budzi wiele emocji i wzbudza wiele pytań. Kiedy rodzice mogą dziedziczyć po potomku? Czy zawsze mają do tego prawo? Odpowiadamy.

Dziedziczenie po dzieciach – kiedy rodzice mają do niego prawo?

Kiedy zmarłe dziecko zostawia po sobie spadek, jego rodzice mogą zyskać prawo do dziedziczenia. Jednak prawo to nie jest automatyczne, ponieważ zależy od wielu czynników. Np. od obecności testamentu i powiązań między spadkobiercami. W testamencie spadkodawca może wyznaczyć dowolnego spadkobiercę lub grupę spadkobierców jako osoby uprawnione do dziedziczenia. Mogą być to zarówno osoby z bliższej albo dalszej rodziny, jak i zupełnie obce. Jeśli dziecko nie pozostawiło po sobie testamentu, zgodnie z przepisami prawo do dziedziczenia mają spadkobiercy ustawowi.

Prawo rodziców do dziedziczenia po dzieciach – ile dostaną rodzice?

W pierwszej kolejności spadek należy się dzieciom i małżonkowi (małżonce) spadkodawcy. Część małżonka spadkodawcy nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.

W sytuacji, gdy oboje rodzice żyją, a spadkodawca nie miał potomka, udział spadkowy matki spadkodawcy jest taki sam jak ojca – każdy z rodziców otrzymuje po ¼ spadku. Małżonkowi spadkodawcy należy się połowa majątku. Jeśli któreś z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada w równych częściach rodzeństwu spadkodawcy. W przypadku, gdy któreś z rodzeństwa nie żyje, jego udział spadkowy przypada jego potomkom. Z kolei, gdy jeden z rodziców nie żyje, a spadkodawca nie miał rodzeństwa lub rodzeństwo nie żyje i nie pozostawiło zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

W przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawcy nie żyją jego dzieci, ale żyją jego wnuki, spadek trafia do potomków. Tę kwestię reguluje art. 931 § 2 KC. Zgodnie z nim, jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by przypadał temu dziecku, należy się w równych częściach jego dzieciom i analogicznie dalszym zstępnym.

Dziedziczenie a zachowek

Rodzice, których nie uwzględniono w testamencie, mogą starać się o zachowek. Pod warunkiem że nie zostali wydziedziczeni. Zachowek to połowa albo dwie trzecie majątku, który uprawniony do dziedziczenia otrzymałby na drodze dziedziczenia ustawowego.

Tak czy inaczej dziedziczenie po zmarłym dziecku to niekiedy dość skomplikowany proces, wymagający zrozumienia prawa spadkowego i zachowania procedur. Sprawy nie ułatwia fakt, że dziedziczenie nierozerwalnie wiąże się z czyjąś śmiercią, a wówczas to emocje mogą grać główną rolę. To jednak nie sprzyja fachowemu rozwiązaniu tematu. By uniknąć dodatkowych problemów, warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże przejść przez cały proces dziedziczenia po dziecku prawidłowo i bezproblemowo.