Ktoś zakłada kłódki na samochody i domaga się okupu. Śmieszny żart, czy działanie bezprawne, będące podstawą do odpowiedzialności?

Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (127)
Ktoś zakłada kłódki na samochody i domaga się okupu. Śmieszny żart, czy działanie bezprawne, będące podstawą do odpowiedzialności?

Wyobraź sobie, Drogi Czytelniku, taką sytuację. Wstajesz rano do pracy, lekko spóźniony podchodzisz do samochodu, a tam… kłódka na klamce uniemożliwiająca otwarcie drzwi. Po jakimś czasie odzywa się „porywacz”, poprzez Facebooka, który domaga się okupu w wysokości 100 złotych. Jeżeli otrzyma zapłatę — udostępnia kod do kłódki. Urban legend? Nie, taki proceder faktycznie istnieje.

Kłódka na klamce

Do redakcji portalu Niebezpiecznik zgłosiła się czytelniczka, której narzeczony padł ofiarą dosyć dziwnego działania. Znalazł on na klamce w swoim pojeździe kłódkę z zamkiem szyfrowym. Do owej kłódki dołączona była kartka, na której widniał adres strony na Facebooku.

kłódka na klamce 2

Na Facebookowej stronie widnieje instrukcja otwarcia kłódki. Najpierw należy wysłać do administratora strony wiadomość prywatną, wraz z numerem kłódki. Zakładający kłódkę w wiadomości zwrotnej informują, że aby otworzyć kłódkę, należy przesłać kod paysafecard, który zasili wirtualny portfel oszustów o 100 złotych. Sam kod, rzecz jasna, również kosztuje sto złotych.

Redakcja źródłowego portalu słusznie wskazuje, że kłódka nie jest „najwyższych lotów”. W większości wypadków wystarczy wykręcić klamkę i wysunąć kłódkę, a jeżeli jest to niemożliwe, to można próbować wszelkie kombinacje — do skutku. Co wytrwalsi mogą spróbować ową kłódkę przeciąć.

Czy takie działanie jest nielegalne?

Takie działanie, na co z pewnością wskazuje intuicja, legalnie nie jest. Taki proceder najpewniej wypełnia przesłanki co najmniej dwóch różnych przepisów Kodeksu karnego. Pierwszym przestępstwem, jakie popełnia autor tego „żartu”, jest niewątpliwie to z art. 288 par. 1 albo 2 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Bardzo możliwe, że takie działanie wypełnia również przesłanki art. 191 par. 1 Kodeksu karnego, zwanego czasami „szantażem”.

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Należałoby się jednak zastanowić, czy działanie żartownisia można określić jako przemoc (psychiczną), mającą na celu określone działanie, w postaci zapłaty paysafecardowego quasi-okupu.

W grę wchodzi również odpowiedzialność cywilna, zarówno z tytułu poniesienia szkody, jak i krzywdy.

Jak widać, niewinna kłódka na klamce może okazać się niezwykle problematyczną dla organizatorów tego procederu, w odniesieniu do ich odpowiedzialności karnej.