Koniec z wypłatą 300 plus do ręki

Finanse Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji (28)
Koniec z wypłatą 300 plus do ręki

Rząd przyjął projekt rozporządzenia, zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. O tzw. 300 plus rodzice mogą się starać od 1 lipca. Koniec z wypłatą gotówki do ręki, jeśli nowelizacja wejdzie w życie.

Dobry start tylko w Internecie

Wnioski w nowej edycji „Dobrego startu” można będzie składać tylko elektroniczne. Rodzice, którzy dotąd załatwiali to online, nie odczują zmian. Wszyscy od 1 lipca muszą to robić przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Na złożenie
wniosku jest czas do 30 listopada.

Wniosek może złożyć matka lub ojciec, a także opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny czyli osoba, która rzeczywiście opiekuje się dzieckiem i która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki.

Pieniądze na konto

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje, według MRiPS, wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Osoby, które złożą wnioski we wrześniu, październiku lub listopadzie, dostaną 300 zł w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Obsługą wniosków zajmie się ZUS, który przeleje pieniądze na konto rodzica. Wcześniej wypłatą 300 plus zajmowały się samorządy. Automatyzacja obsługi programu ma znacząco redukować koszty jego obsługi. Nie powinny one przekroczyć 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że w ciągu najbliższych 10 lat obsługa „Dobrego startu” powinna wynieść ok. 15 mln zł.  Jeśli tak będzie, to budżet państwa zaoszczędzi na tej zmianie ok. 488 mln zł.

Program „Dobry start” daje 300 zł jednorazowego wsparcia wszystkim uczniom, którzy nie ukończyli 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. To z założenia pieniądze na wyprawkę szkolną. Nie dostają 300 plus dzieci chodzące do przedszkola oraz dzieci uczące się w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. Pieniądze z programu trafiają do 4,5 mln dzieci.