Dobra zmiana w przepisach, by kontrole skarbowe były jeszcze łatwiejsze

Biznes Podatki dołącz do dyskusji (18) 30.08.2018
Dobra zmiana w przepisach, by kontrole skarbowe były jeszcze łatwiejsze

Paweł Mering

Nie jest tajemnicą, że Ministerstwo Finansów staje się resortem, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie środków do budżetu. Rząd chwali się, że wykrywalność różnorakich uchybień w działalnościach przedsiębiorstw jest fundamentem w procesie likwidowania szarej strefy, a tym samym poprawiania sytuacji państwa i Zwykłych Polaków. Co tym razem proponuje nam ministerstwo?

Serwis Puls Biznesu donosi, że resort finansów zamierza znieść część ograniczeń w kontrolach celno-skarbowych. Zniesienie zbędnej biurokracji czy stworzenie pola do nadużyć?

Kontrola celno-skarbowa

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt jest w etapie konsultacji, ale już wiadomo, że niektóre zapisy ustawy mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Głównym celem reformy jest ułatwienie organom skarbowym przeprowadzania kontroli celno-skarbowych

Do tej pory kontrola celno-skarbowa była przeprowadzana na podstawie indywidualnego upoważnienia i jedynie w momencie zaistnienia poważnych przesłanek, które mogą budzić podejrzenia występowania nieprawidłowości. W myśl projektu taką kontrolę będzie można przeprowadzić niemal w każdym miejscu i czasie (po okazaniu legitymacji i upoważnienia).

Ratio legis

Ministerstwo takie ułatwienie argumentuje potrzebą odejścia od biurokracji. Reakcja na jakiekolwiek podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości ma być dynamiczna. Co ciekawe, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii krytykuje pomysł Ministerstwa Finansów

Wiceminister Mariusz Haładyja, w imieniu MPiT stwierdził, że

Projekt zakłada rozszerzenie zakresu, w którym można prowadzić twardą kontrolę celno-skarbową w każdym miejscu po okazaniu legitymacji i upoważnienia stałego na »każdą kontrolę przestrzegania przepisów prawa podatkowego«. Projektodawca tłumaczy to odwróceniem dotychczasowego podejścia dążeniem do odbiurokratyzowania czynności udzielania indywidualnych upoważnień oraz do przyspieszenia reakcji na niepożądane zjawiska […] Niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy o KAS niosą poważne zagrożenia dla firm, szczególnie w zakresie kontroli.

Ostrzega on również, iż

Może to sprzyjać prowadzeniu kontroli nieuporządkowanych, przypadkowych. Szeroki zakres kontroli w tym trybie stwarza zachętę do ich rozszerzania i wydłużania w zależności od uznania kontrolujących

Wprowadzenie upoważnienia stałego pozwala na kontrolę niemal w dowolnym momencie i zakresie. Jest to oczywiste pole do nadużyć.

Bardzo niepokojącą zmianą jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli nawet w przypadku nieobecności przedstawicieli (szefostwo, czy zarząd) kontrolowanej firmy. W takim przypadku jedynym wymogiem jest asysta funkcjonariusza publicznego, który może być równie dobrze pracownikiem organu, który tę kontrolę przeprowadza.