Strażnicy miejscy znowu będą mogli dokonywać kontroli osobistej i konfiskaty niebezpiecznych narzędzi

Prywatność i bezpieczeństwo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (226)
Strażnicy miejscy znowu będą mogli dokonywać kontroli osobistej i konfiskaty niebezpiecznych narzędzi

Nadchodzą zmiany w prawie, które poskutkują nadaniem nowych uprawnień strażnikom miejskim. Uprawnienie, które zostało uchylone na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zostanie przywrócone. Kontrola osobista a straż miejska.

Kontrola osobista a straż miejska

Jak opisuje Rzeczpospolita, do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowego rozporządzenia w sprawie pracy i czynności wykonywanych przez strażników gminnych. Strażnik miejski jest oczywiście odpowiednikiem strażnika gminnego i różni się od niego tylko nazwą.

Autorem zmian jest rząd, a rozszerzenie uprawnień straży miejskiej to dowód na to, że masowe odchodzenie od powoływania i utrzymywania tego typu formacji nie jest uznane przez rząd za kierunek słuszny.

Mało kto pamięta, że 14 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, na mocy którego strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać kontroli osobistej, jest niekonstytucyjny, a tym samym nie ma on zastosowania — w zakresie, w jakim ustawodawca nie określa granic tejże kontroli.

Ponadto przed 14 grudnia 2017 r. nie było nawet sądowej kontroli legalności tego typu czynności, możliwe było jedynie zażalenie do prokuratora

Strażnik dalej może dokonywać kontroli osobistej

Pomijając samą kontrolę osobistą, straż miejska w dalszym ciągu ma możliwość

dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych [do izby wytrzeźwień – przyp. red] w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie, a także w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia;

Sprawdzenie prewencyjne nie różni się zbytnio od kontroli osobistej. Strażnik może manualnie sprawdzić osobę, a także zażądać zdjęcia odzieży i obuwia.

Taka czynność musi jednak zostać udokumentowana. Z każdego sprawdzenia prewencyjnego sporządza się notatkę służbową, jednak w dalszym ciągu brak jest odpowiednich mechanizmów kontrolnych w postaci możliwości złożenia zażalenia do sądu na nieprawidłowo, tj. niezgodnie z prawem, przeprowadzoną czynność służbową.

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji międzyresortowych, ale w swojej treści z pewnością dotknie zagadnienia kontroli osobistej tak, by znowu mogła być ona całkowicie legalnie prowadzona przez strażników gminnych (miejskich). Jest to niewątpliwie istotna zmiana.