Koszt rejestracji samochodu 2019. Jakie koszty musi ponieść osoba, która chce zarejestrować pojazd?

Moto Dołącz do dyskusji (72)
Koszt rejestracji samochodu 2019. Jakie koszty musi ponieść osoba, która chce zarejestrować pojazd?

Zakup wymarzonego samochodu to nie koniec niezbędnych wydatków. Co jest oczywiste dla każdego kierowcy (i nie tylko) – każdy pojazd musi być odpowiednio zarejestrowany, co nie jest niestety bezpłatne. Jaki jest koszt rejestracji samochodu 2019 zakupionego na terenie kraju?

Koszt rejestracji samochodu

1. Opłata skarbowa

Pierwszym kosztem, który może ponieść rejestrujący, jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Występuje ona jednak tylko wtedy, gdy rejestrujący dokonuje owej czynności w imieniu właściciela, czyli poprzez udzielone pełnomocnictwo. W wypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi), zstępnemu (dziecku) albo rodzeństwu — podlega się zwolnieniu z owej opłaty.

2. Opłata za tablice rejestracyjne

Jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby znieść obowiązek przerejestrowywania pojazdów, gdy obrót nimi następuje w granicach kraju (jak to zrobiono w Szwecji). Niezależnie od ewentualnie procedowanego projektu zmian, obecnie funkcjonuje prawny obowiązek przerejestrowania pojazdu, wraz z wymianą tablic na właściwe dla powiatu.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy rejestrujący pojazd nabył go już z tablicami, właściwymi dla powiatu, w którym dokonywana jest rejestracja.

Obecne koszty tablic prezentują się następująco:

  • na samochód – 80  (2 tablice)
  • przyczepę – 40 zł (1 sztuka)
  • na motocykl – 40 (1 sztuka)
  • na motorower – 30 (1 sztuka)
  • tablice indywidualne – 1 000 zł (2 sztuki)

3. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe oraz naklejki

Kolejnym, niezbędnym wydatkiem, który niezależny jest od tego, czy można w nabytym pojeździe zostawić domyślne tablice, czy nie, jest koszt wydania nowego dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny będzie rejestrującego kosztować 54 zł. Do tego doliczyć należy koszt pozwolenia czasowego (tzw. miękki dowód). Będzie można dzięki niemu legalnie poruszać się pojazdem już od momentu wyjścia z urzędu. Koszt pozwolenia czasowego to 13,50 zł.

To nie jest koniec kosztów. Do wcześniejszych kwot należy doliczyć nalepkę kontrolną na przednią szybę (tylko dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli), która kosztuje 18,50 zł. Z kolei za nalepkę legalizacyjną zapłacić należy 12.50 zł.

4. Opłaty ewidencyjne

Najmniejszymi, ale również obowiązkowymi kosztami, są opłaty ewidencyjne, których wysokość na szczęście jest niemalże nieodczuwalna

  • dowód rejestracyjny – 0,50 zł
  • pozwolenie czasowe – 0,50 zł
  • zalegalizowane tablice rejestracyjne – 0,50 zł
  • nalepka kontrolna – 0,50 zł

Warto zauważyć, że łączny koszt rejestracji pojazdu zakupionego w kraju, bez pełnomocnictwa, a także z wydaniem nowych tablic i miękkiego dowodu, wynosi 180,50 złotych.