Kto nie musi mieć kasy fiskalnej? Spora część przedsiębiorców wciąż nie ma takiego obowiązku

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (65)
Kto nie musi mieć kasy fiskalnej? Spora część przedsiębiorców wciąż nie ma takiego obowiązku

Wielu przedsiębiorców musi posiadać kasę fiskalną. Wciąż jednak całkiem spora grupa osób prowadzących własny biznes jest z tego obowiązku zwolniona. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Na początek warto przypomnieć, kto musi posiadać kasę fiskalną. Co do zasady są to przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. W teorii zatem kasę fiskalną powinna posiadać zdecydowana większość przedsiębiorców. W praktyce jednak przepisy przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy.

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Po pierwsze – z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów i/lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności zwolnionych z ewidencjonowania. Jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Czynności zwolnione z ewidencjonowania określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a dokładniej – załącznik do tego rozporządzenia. Pełen wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania można znaleźć na tej stronie.

Pewien problem mogą mieć jednak przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i/lub usług wyłączonych z obowiązku jak i tych, które takiemu obowiązkowi podlegają. W takim przypadku zwolnienie z obowiązku posiadania kasy rejestrującej nadal może przysługiwać, ale jeśli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i/lub usług objętych zwolnieniem w obrotach ogółem  był w poprzednim roku wyższy niż 80 proc. Tym samym „przewaga” sprzedaży nieobjętej obowiązkiem ewidencjonowania musi być znacząca.

Zwolnienie podmiotowe: dla drobnych przedsiębiorców

Kto jeszcze nie musi mieć kasy fiskalnej? Warto pamiętać o tym, że ustawodawca przewidział jeszcze jeden wyjątek, z którego mogą skorzystać m.in. drobni przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami, z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zwolnieni są również  przedsiębiorcy, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł. Należy przy tym podkreślić, że zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony. Termin liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Warto jednak pamiętać, że obecnie zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej obowiązują jedynie do 31 grudnia 2021 r.

Przy okazji dobrze też przypomnieć, że część firm nie tylko nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ale także – musi mieć kasę fiskalną online.