Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić składkę zdrowotną

Firma Dołącz do dyskusji (28)
Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić składkę zdrowotną

Co do zasady przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia składki zdrowotnej – nawet jeżeli są na początku swojej drogi, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że i od tej zasady są pewne wyjątki. Kto nie musi płacić składki zdrowotnej, gdy prowadzi własną działalność?

Kto nie musi płacić składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna to obecnie bez wątpienia duże obciążenie dla większości przedsiębiorców – zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodowały, że opłaty z tego tytułu są znacznie większe. Tym bardziej warto wiedzieć, kto nie musi płacić składki zdrowotnej.

Z tego obowiązku w pierwszej kolejności zwolnieni są emeryci i renciści prowadzący własną działalność gospodarczą – choć pod pewnymi warunkami. Po pierwsze – świadczenie emerytalne lub rentowe nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Po drugie – miesięczny przychód z prowadzenia działalności nie może być wyższy niż 50 proc. kwoty emerytury minimalnej (ewentualnie – przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybrał kartę podatkową). Tym samym z możliwości niepłacenia składki zdrowotnej mogą skorzystać emeryci i renciści, którzy otrzymują stosunkowo niskie świadczenia, a przychód z działalności jest raczej dodatkiem do domowego budżetu, niż podstawą jego utrzymania.

Kolejną grupą zwolnioną z obowiązku płacenia składki zdrowotnej są osoby niepełnosprawne prowadzące działalność, jednak ponownie – pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Po drugie – podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów, miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie może przekraczać 50 proc. kwoty emerytury minimalnej lub rozliczają się kartą podatkową.

W obu przypadkach brak opłacania składki zdrowotnej nie powoduje też utraty prawa do ubezpieczenia – co oznacza, że cały czas mogą korzystać z publicznych świadczeń zdrowotnych.

Działalność gospodarcza a urlop macierzyński

W specyficznej sytuacji są również kobiety, które prowadzą własną działalność i zdecydowały się na urlop macierzyński. Od kwoty zasiłku macierzyńskiego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne – choć kobieta oczywiście zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i korzystania ze świadczeń. W tym przypadku warto zresztą dodać, że kobiety pobierające zasiłek macierzyński nie płacą również w tym czasie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Nie mogą też dobrowolnie płacić składek na ubezpieczenie chorobowe.

W przypadku urlopu wychowawczego kobiety prowadzącej działalność występuje już konieczność opłacania składki zdrowotnej – podobnie jak ubezpieczeń społecznych.

Jest jeszcze jedna sytuacja, gdy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej

Kto jeszcze nie musi płacić składki zdrowotnej? Jeśli dana osoba prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i pozostaje w stosunku pracy (czyli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę chociaż na część etatu), a jednocześnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, to może być zwolniona z płacenia składki zdrowotnej w sytuacji, gdy:

  • przychody z działalności nie są wyższe niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,
  • przedsiębiorca wybrał jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie. Zwolnienie obejmuje również osoby korzystające z ulgi na start.