Część osób może otrzymać wyższy dodatek osłonowy. Muszą jednak spełnić jeden warunek

Finanse Państwo Dołącz do dyskusji (8)
Część osób może otrzymać wyższy dodatek osłonowy. Muszą jednak spełnić jeden warunek

Dodatek osłonowy ma być wsparciem domowych budżetów, które topnieją z powodu inflacji i drożyzny. Nie jest to duże wsparcie i nie dla wszystkich. Jego wysokość zależy od dochodów i od tego, czym ogrzewamy domy i mieszkania. Kto pali węglem dostanie większy dodatek. Pod warunkiem, że dopełni jednej formalności. Najszybciej dostaną pieniądze ci, którzy zdążą złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 roku.

Kto pali węglem dostanie większy dodatek

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, które ogrzewają się węglem  lub paliwami węglopochodnymi. A głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Podniesienie kwoty dodatku osłonowego dla ogrzewających mieszkania węglem czy paliwami węglopochodnymi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej tłumaczyła w grudniu tym, że osoby te nie mogą liczyć na obniżenie kosztów tego paliwa. W odróżnieniu od gazu i prądu, na które rząd obniżył obciążenia podatkowe.

Dlatego w ich przypadku osoba w gospodarstwie jednoosobowym  będzie mogła uzyskać dodatek w wysokości 500 zł. To o 100 zł więcej niż pozostali. Gospodarstwa domowe składające się z dwóch-trzech osób dostaną 750 zł. Większe, 4-5 osobowe – 1062,50 zł. Gospodarstwa co najmniej sześcioosobowe dostaną 1437,50 zł.

Liczy się dochód, czym palisz i zgłoszenie

By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Aleksander Brzózka, powiedział PAP, że dla uzyskania wyższego dodatku wystarczy złożyć wniosek do CEEB. Nie jest wymagany wpis.

„Wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o taki wpis, aby otrzymać wyższe świadczenie”, zapewnił rzecznik.

W przypadku tych, którzy węgla nie używają, dodatek dla gospodarstw domowych jednoosobowych, których dochody nie przekraczają 2100 zł miesięcznie, wynosi 400 zł. Na 600 zł rocznie mogą liczyć gospodarstwa 2-3 osobowe, w których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości 850 zł przewidziano dla gospodarstw, które tworzy 4 lub 5 osób. Kryterium dochodowe jest takie samo, jak dla gospodarstw 2-3 osobowych. Najwięcej, bo 1150 zł dostaną te gospodarstwa, w których żyje 6 i więcej osób. W ich przypadku kryterium dochodowe również wynosi 1500 zł na osobę miesięcznie.

Takie same kryteria dochodowe muszą spełnić ogrzewający się węglem. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Po prostu kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku to 20 zł.

Gminy sprawdzą dochody

Gminy ustalając czy komuś dodatek się należy, czy też nie, biorą pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020. Tak jest w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 lipca 2022 roku. Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych później, będą brać pod uwagę dochód z 2021 roku.  Najlepiej wniosek o dodatek osłonowy złożyć do 31 stycznia 2022 roku. Wtedy pierwsza rata dodatku wypłacana będzie do 31 marca. Druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek będzie złożony po 31 stycznia 2022 roku, gmina wypłaci dodatek jednorazowo „w możliwie najkrótszym terminie” – nie później niż 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski składa się w urzędzie miasta lub gminy, w której mieszkamy. Można to zrobić elektronicznie, ale trzeba się wtedy posłużyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Inna opcja to wykorzystanie do uwierzytelnienia profilu zaufanego.