Pracownikom może być łatwiej o umowę o pracę na czas nieokreślony

Praca Dołącz do dyskusji
Pracownikom może być łatwiej o umowę o pracę na czas nieokreślony

Prezydent podpisał już nowelizację Kodeksu pracy; nowe przepisy wejdą w życie 7 kwietnia. O dłuższych urlopach rodzicielskich czy nowych urlopach (z powodu siły wyższej czy dodatkowym opiekuńczym) napisano już sporo. Większość pracowników może jednak nie mieć pojęcia, że po zmianach prawdopodobnie łatwiej będzie dostać umowę o pracę na czas nieokreślony.

Łatwiej o umowę o pracę na czas nieokreślony

Można zaryzykować twierdzenie, że większość pracodawców – po okresie próbnym – zawiera z pracownikami umowę o pracę na czas określony (zazwyczaj na okres roku lub dwóch lat). Dla pracowników jest to jednak często spory problem. Z jednej strony to brak gwarancji stałego zatrudnienia. Z drugiej – do umowy o pracę na czas określony mniej przychylnie podchodzą również banki oceniające zdolność kredytową takiego pracownika. Jest jednak szansa na to, że już wkrótce nieco łatwiej będzie o umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik, zatrudniony u danego pracodawcy od co najmniej 6 miesięcy, będzie mógł raz w roku kalendarzowym złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony. Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23(1) Kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Należy jednocześnie wspomnieć, że możliwości złożenia wniosku o zmianę rodzaju umowy nie będą mieć pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Co istotne, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca powinien – w miarę możliwości – rozpatrzyć wniosek złożony przez pracownika. Odpowiedzi musi udzielić nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli go nie uwzględni, musi podać przyczynę. Tym samym istnieje duża szansa, że faktycznie będzie łatwiej u umowę o pracę na czas nieokreślony. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że pracodawcy będą masowo odrzucać wnioski pracowników. Ponadto taki wniosek złożony przez pracownika jest jasnym sygnałem, czego oczekuje zatrudniany; jeśli pracownik sprawdza się na swoim stanowisku, firma raczej nie powinna ryzykować jego odejścia, odmawiając mu zmiany rodzaju umowy.

Zatrudniający mogą liczyć co najwyżej na to, że pracownicy po prostu nie będą składać takich wniosków ze względu na brak znajomości przepisów, zwłaszcza że pracodawca nie będzie musiał ich informować o przysługującym im uprawnieniu. Jak nowe przepisy będą jednak funkcjonować w praktyce – to się dopiero okaże.

Wniosek również o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

Na mocy nowych przepisów pracownicy będą mogli również zawnioskować o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Mowa m.in. o zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Podobnie jak w przypadku wniosku o zmianę rodzaju umowy, pracownik będzie mógł zwrócić się z takim wnioskiem do pracodawcy raz na rok kalendarzowy.