Czy leczenie za granicą bez EKUZ jest możliwe bez ponoszenia kosztów?

Prawo Zagranica Zdrowie dołącz do dyskusji (15) 11.01.2020
Czy leczenie za granicą bez EKUZ jest możliwe bez ponoszenia kosztów?

Paweł Mering

Na wielu internetowych forach i grupach dyskusyjnych co chwilę powraca kwestia leczenia za granicą. Najczęściej pytania sprowadzają się do tego, czy leczenie za granicą bez EKUZ jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Wszak EKUZ jest przecież tylko kawałkiem plastiku z nadrukowanym kodem – na pewno da się coś wykombinować, prawda?

Leczenie za granicą bez EKUZ

Na stronie internetowej łódzkiego NFZ opublikowano e-mail od pewnego interesanta, w którym zadał on pytanie odnośnie do leczenia za granicą bez EKUZ. Treść wiadomości znajduje się poniżej. Pisownia oryginalna.

Mój tata miał wypadek w Niemczech, nie miał EKUZ, przebywał turystycznie. Placówka wystawiła rachunek na 9350 Euro. Na państwa stronie wyczytaliśmy, że rachunek trzeba opłacić. Czy jest inna możliwość? Ta kwota jest ogromna. Wypadek miał miejsce trzy miesiące temu, rachunek przyszedł dziś.

Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ ustosunkował się do powyższej wiadomości. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednak daje pewną nadzieję. Przeczy to trochę powszechnym przekazom, jakoby nieposiadanie ważnej karty EKUZ w momencie leczenia za granicą całkowicie wyłączało możliwość zwrotu kosztów.

Leczenie za granicą bez EKUZ bez dodatkowych kosztów jest teoretycznie możliwe

NFZ informuje, że można podjąć próbę rozliczenia rachunku na podstawie Certyfikatu Zastępującego EKUZ. Aby uzyskać informacje w sprawie uzyskania takiego certyfikatu, łódzki NFZ proponuje skontaktowanie się pod nr. telefonu: 042-275-48-60/64, bądź poprzez e-mail: dos@nfz-lodz.pl. Kontakt w zależności od właściwego miejscowo oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia może być rzecz jasna różny. Możliwość podjęcia próby nie oznacza jednak, że koszty zostaną z pewnością pokryte. Karta EKUZ daje na obszarze, na którym jest honorowana, pewność w tym zakresie.

Otrzymany certyfikat należy przesłać na adres placówki, która udzieliła świadczeń medycznych. NFZ sugeruje, by zrobić to na adres e-mail, bądź faks, by było – po prostu – szybciej. Warto też skontaktować się z zagraniczną placówką tak, by mieć pewność, że dokumenty dotarły.

Jeżeli placówka nie oferuje rozliczenia kosztów na podstawie stosownego certyfikatu, to można złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Szczegóły znajdują się na specjalnej stronie internetowej.

W odniesieniu do niemieckiego systemu opieki zdrowotnej NFZ dodatkowo podkreśla, że w Niemczech obowiązuje specjalny system dopłat do leczenia. Wynosi on 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu/placówce medycznej i nie jest to koszt jakkolwiek możliwy do rozliczenia na podstawie certyfikatu EKUZ.