Od 2024 r. będzie obowiązywał nowy limit podczas zakupów. Obejmie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców

Finanse Firma Państwo Dołącz do dyskusji
Od 2024 r. będzie obowiązywał nowy limit podczas zakupów. Obejmie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców

Limit płatności gotówkowych zbliża się wielkimi krokami. Polacy mają już tylko niewiele ponad rok na przyzwyczajenie się do faktu, że nie za wszystkie zakupy zapłacą gotówką.

Od 2024 r. nie za wszystkie zakupy będzie można zapłacić gotówką

Dla wielu osób – zwłaszcza starszych – karta płatnicza czy BLIK wcale nie stanowią podstawowej formy płatności. Wciąż jest nią gotówka. Dla tych kupujących nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., będą szczególnie dotkliwe. Już za nieco ponad rok zacznie bowiem funkcjonować limit płatności gotówkowych – i obejmie on również konsumentów.

Do tej pory limit, powyżej którego konieczna była płatność bezgotówkowa, dotyczył wyłącznie transakcji między przedsiębiorcami. Do końca roku limit ten wynosi 15 tys. zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą mieć jednak świadomość, że nowe przepisy obejmą również przedsiębiorców – zmniejszając obecny limit.

Jaki limit płatności gotówką będzie zatem obowiązywać od 2024 r.? W transakcjach między konsumentem a przedsiębiorcą będzie to kwota 20 tys. zł; z kolei między firmami – jedynie 8 tys. zł. Jednocześnie warto pamiętać, że jeśli w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem zostanie jednoznacznie wskazany obowiązek zapłaty w określonej formie – na przykład bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy – to konsument będzie zobowiązany dokonać płatności w sposób podany w umowie, bez względu na to, jaka będzie kwota transakcji. Warto też zaznaczyć, że limit płatności gotówką dotyczy wartości transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji – co ma zapobiec próbom obejścia przepisów przez rozbicie płatności na mniejsze kwoty.

Pilnowanie, by przy transakcji powyżej 20 tys. zł konsument zapłacił bez użycia gotówki, leży w interesie przedsiębiorcy. Przy przyjęciu gotówki na kwotę powyżej 20 tys. zł kwota ta będzie stanowić dodatkowy przychód z działalności gospodarczej. To z kolei oznacza, że przedsiębiorca zapłaci dodatkowy podatek od przyjętej płatności.

Przedsiębiorca musi zapewnić klientowi możliwość realizacji płatności bezgotówkowej

Limit płatności gotówką oznacza również automatycznie, że przedsiębiorcy są zobowiązani do umożliwienia klientom realizacji płatności bezgotówkowych. Należy zresztą pamiętać, że już od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej oraz dostarczający towary lub usługi konsumentom muszą umożliwić im zapłatę bez użycia gotówki, przy pomocy dedykowanego do takiego obrotu instrumentu płatniczego. Uznaje się, że warunek zapewnienia realizacji płatności bezgotówkowej jest spełniony, jeśli przedsiębiorca udostępni terminal płatniczy, zintegruje firmowe konto bankowe z usługą BLIK czy udostępni firmowy numer konta bankowego. Co ważne, przedsiębiorca nie musi udostępniać wszystkich wymienionych wyżej metod płatności; aby spełnić obowiązek zgodnie z prawem, wystarczy udostępnienie tylko jednej z tych metod. Jeśli jednak konsument jest przygotowany do innej metody płatności bezgotówkowej (np. do BLIK-a) niż do tej, która jest dostępna w firmie (przedsiębiorca umożliwia płatność kartą), to przedsiębiorca musi poinformować klienta o tym, jakie metody płatności bezgotówkowej są dostępne.