Lista pytań spisu powszechnego w 2021 r. to nie tylko narodowość czy wyznanie. Państwo zapyta na przykład czym ogrzewamy dom

Codzienne Państwo dołącz do dyskusji (213) 30.03.2021
Lista pytań spisu powszechnego w 2021 r. to nie tylko narodowość czy wyznanie. Państwo zapyta na przykład czym ogrzewamy dom

Rafał Chabasiński

W rządowym portalu gov.pl pojawiła się lista pytań spisu powszechnego. Nie jest może przesadnie obszerna, jednak niektóre pytania są co najmniej interesujące. Państwo zapyta nas chociażby o sposób ogrzewania naszego domu i dostarczania do niego wody. Spis powszechny rozpocznie się już 1 kwietnia tego roku.

Już 1 kwietnia rozpocznie się tegoroczny spis powszechny – przypominamy: danie się spisać to jeden z obywatelskich obowiązków

Historycznie spisy powszechne miały najczęściej charakter czysto podatkowy. Najlepszym przykładem może być biblijny spis Kwiryniusza. Dzisiaj państwo spisuje obywateli dla celów czysto statystycznych. W Polsce powszechne spisy ludności przeprowadza się, co do zasady, co 10 lat. Już 1 kwietnia rozpocznie się następny.

Tym razem, podobnie zresztą jak 10 lat temu, Polacy otrzymają możliwość dokonania internetowego „samospisania”. To nie tylko wyraźne udogodnienie, ale również konieczność w realiach szalejącej pandemii koronawirusa. Rachmistrze odwiedzą te osoby, które nie mogą spisać się same drogą elektroniczną.

Trzeba pamiętać, że udział w spisie powszechnym 2021 należy do obywatelskich obowiązków – za jego niedopełnienie grozi grzywna. Jakby tego było mało: za kłamstwo w spisie powszechnym grozi więzienie – nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Warto więc odpowiadać szczerze.

Państwo zapyta nas o raczej standardowe kwestie – dane osobowe, narodowość, wyznanie. A jednak lista pytań spisu powszechnego zawiera tym razem także nieco bardziej interesujące pytania. Każdy może zapoznać się z nią na rządowym portalu spis.gov.pl.

Lista pytań spisu powszechnego zaczyna się oczywiście od kwestii naszych danych osobowych

Już na samym początku zostaniemy ostrzeżeni: „Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi„.

Oznacza to tyle, że formularz spisowy jest interaktywny. Nie będziemy musieli odpowiadać na absolutnie wszystkie pytania, które zawiera lista pytań spisu powszechnego. Co najwyżej na te, które rzeczywiście będą dotyczyć nas samych i naszej sytuacji życiowej.

Jak się łatwo domyślić, formularz spisowy zaczyna się od naszych danych osobowych. Warto pamiętać, że możliwość dokonania samospisu jest w dużej mierze uzależniona od naszego numeru PESEL. Oprócz tego będziemy musieli podać nasze imię, drugie imię, nazwisko, datę urodzenia i płeć.

Lista pytań spisu powszechnego w 2021 r. zawiera bardzo szczegółowe pytania odnośnie sposobu ogrzewania naszego mieszkania

Następnym elementem spisu są pytania dotyczące naszego miejsca zamieszkania. Ściślej mówiąc: miejsce naszego pobytu o północy 31 marca tego roku. W przypadku osób przebywających w Polsce sprawa jest prosta – wystarczy podać adres. Jeśli mieszkamy za granicą, będziemy musieli podać między innymi kraj pobytu, rok wyjazdu z Polski i ostatni adres na terytorium naszego kraju.

Lista pytań spisu powszechnego obejmuje także to, jak długo mieszkamy pod danym adresem, czy jest to pobyt stały czy czasowy, jak długo mieszkamy w danym miejscu i w jakiego rodzaju budynku mieszkamy. Będziemy musieli również podać dane osobowe pozostałych domowników. Co istotne: dotyczy to także osób zameldowanych w naszym miejscu zamieszkania, ale przebywających obecnie za granicą. Do każdej ze wskazanych osób należy przypisać ich relacje rodzinne – rodziców i współmałżonka.

Kolejnym obszernym blokiem pytań są te dotyczące samej nieruchomości. W pierwszej kolejności będziemy musieli wskazać, do jakiej kategorii podmiotów należy właściciel mieszkania. Następnie w grę wchodzi podanie powierzchni użytkowej w metrach kwadratowych i liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennych.

Co ciekawe, lista pytań spisu powszechnego obejmuje także główny sposób ogrzewania mieszkania. Będziemy musieli również wskazać przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii wykorzystywane w tym celu. Państwo interesuje też to, czy wykorzystujemy w tym celu także odnawialne źródła energii. W formularzu spisowym znajdziemy także pytanie o sposób doprowadzania do budynku wody i odprowadzania ścieków.

W tym roku państwo zapyta nas także o to, czy mamy chłopaka albo dziewczynę

Lista pytań spisu powszechnego nie może nie zawierać szczegółowego kwestionariusza osobowego. To w tej części znajdziemy najbardziej typowe pytania spisowe: o kraj urodzenia, obywatelstwo i miejsce zamieszkania rok temu. Warto zwrócić uwagę na pytanie „czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?„.

W następnej kolejności będziemy musieli podać swój stan cywilny. Państwo interesuje także to, „czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?„. Odpowiedzi nie sprowadzają się tylko do „tak/nie„. Istnieje możliwość wskazania, że owszem – jesteśmy w niesformalizowanym związku z inną osobą, ale mieszkamy z nią osobno.

Formularz spisowy zawiera także pytania o narodowość. W tym roku możemy samodzielnie wpisać taką, jaką uznamy za stosowne, jeśli czujemy taką potrzebę. To ewidentny ukłon w stronę osób deklarujących narodowość śląską – do tej pory ignorowanych w każdym kolejnym spisie powszechnym. Warto wspomnieć, że wśród proponowanych odpowiedzi znajdziemy chociażby przynależność karaimską, obejmującą raptem paręset osób. Lista pytań spisu powszechnego obejmuje także to o używany w domu język.

Warto wspomnieć także o pytaniach o wyznanie. To właśnie najważniejszy sposób państwa ustalania przynależności obywateli do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych. Szczera odpowiedź udzielona w spisie powszechnym ma dla celów statystyczny dużo większe znaczenie, niż chociażby kościelna procedura apostazji.

Państwo pyta również o nasze wykształcenie, ewentualną niepełnosprawność i problemy zdrowotne, czy naszą aktualną sytuację na rynku pracę. Co ciekawe, formularz spisowy nie zawiera pytań o nasze dochody. Spis powszechny obejmuje także osobne wersje kwestionariusza osobowego dla emigrantów krótko- i długookresowych.