Litwa podpatruje polski ZUS. Chce wdrożyć rozwiązanie, które w Polsce okazało się sukcesem

Podatki Zagranica Dołącz do dyskusji (148)
Litwa podpatruje polski ZUS. Chce wdrożyć rozwiązanie, które w Polsce okazało się sukcesem

SODRA (czyli litewski odpowiednik ZUS-u) nie ukrywa, że chciałaby wprowadzić rozwiązanie znane już polskim płatnikom. Chodzi o e-składkę, której wprowadzenie okazało się w Polsce dużym sukcesem i pozwoliło na uproszczenie i usprawnienie płacenia składek. 

Litwa chce wprowadzić e-składkę. Pierwsze rozmowy już się odbyły

Polscy płatnicy składek korzystają z e-składki od 1 stycznia 2018 r. To rozwiązanie pozwoliło zdjąć z płatników składek obowiązek wykonywania trzech lub czterech oddzielnych przelewów. Teraz wystarczy już jeden – na indywidualny rachunek. To ZUS wziął na siebie ciężar odpowiedniego księgowania i dzielenia środków między poszczególnymi ubezpieczeniami i funduszami.

Nic dziwnego zatem, że Litwa też chce wprowadzić e-składkę. Litewska delegacja specjalistów z zakresu ubezpieczeń społecznych odbyła już nawet pierwsze rozmowy z polskimi przedstawicielami. Jak twierdzi Jerzy Miskis, zastępca dyrektora SODRY, litewska instytucja poszukuje rozwiązań, które mogłyby usprawnić opłacanie składek przez płatników. Skłaniają się ku zastosowaniu rozwiązania z polskiego podwórka, o którym słyszeli już wcześniej.

Uproszczenie opłacania składek to zresztą nie jedyna korzyść z wprowadzenia e-składki. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania nastąpiło również uszczelnienie systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnicy składek z większą skrupulatnością uiszczali należności na indywidualne konto. Dzięki temu w 2019 r. stopień pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze składek wyniósł ponad 80 proc. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska jest przekonana, że e-składka to „wyraz właściwego zarządzania finansami publicznymi”.

To, że Litwa chce wprowadzić e-składkę nie powinno zresztą dziwić nie tylko ze względu na wymierne korzyści. Rozwiązanie wprowadzone przez ZUS zostało docenione na arenie międzynarodowej. W 2019 r. ZUS otrzymał m.in. aż osiem certyfikatów jakości, czyli tzw. ISSA Good Practice Awards – nagrody dobrych praktyk, przyznawane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego. Tym samym polską e-składką zaczęli interesować się specjaliści z innych krajów.

Z e-składki przykład wzięło także Ministerstwo Finansów

Warto zresztą zauważyć, że e-składka została również w Polsce przeniesiona na grunt podatkowy. To właśnie na niej wzorowano mikrorachunek podatkowy, który działa na podobnej zasadzie. Podatnik również wpłaca wszystkie podatki na jedno konto, a to US bierze na siebie ciężar właściwego ich rozdzielenia. Niestety – o ile sama koncepcja wydaje się całkiem słuszna, o tyle wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Podatnicy nie wiedzą na przykład, czy na mikrorachunek podatkowy wpłacać należności z tytułu grzywien i mandatów, czy też nie. Dodatkowo o ile automatyczne rozksięgowanie w przypadku ZUS-u nie budziło większych obaw wśród płatników, o tyle rozksięgowanie przez skarbówkę – już często tak. Pozostaje mieć więc nadzieję, że litwińskim specjalistom wdrożenie rozwiązania na wzór e-składki pójdzie znacznie lepiej.