W ten weekend nigdzie już nie pojedziecie i nie zrobicie zakupów w galeriach handlowych. Rząd podjął decyzję

Codzienne Zdrowie Dołącz do dyskusji (338)
W ten weekend nigdzie już nie pojedziecie i nie zrobicie zakupów w galeriach handlowych. Rząd podjął decyzję

Na dzisiejszej konferencji ministra zdrowia przedstawiono najnowsze ustalenia i decyzje związane z procedowaniem podczas epidemii. Jest to odpowiedź na utrzymujący się wysoki wskaźnik zakażeń.

Ponowny lockdown od marca?

Dzisiejsza liczba zakażeń jest jedną z najwyższych od początku pandemii. Liczba osób, u których wykryto obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wynosi 25052, liczba zgonów – 453 (350 z chorobami współistniejącymi). Równie alarmujące są dane odnoszące się do zajętych łóżek (21522 z 29955 dostępnych) oraz respiratorów (2193 z 2979 dostępnych).

Warto pamiętać, że dostępność łóżek i respiratorów określana jest w skali kraju. Miejscowe niedobory są zatem jak najbardziej prawdopodobne, a wydajność polskiego systemu ochrony zdrowia w listopadzie szacowano na 30 tys. zakażeń dziennie. O ile w tym zakresie nie poczyniono żadnych systemowych usprawnień, to rzeczona granica może zostać niedługo przekroczona.

Poza zeszłoroczną, pierwszą fazą pandemii, gdzie wprowadzono nieadekwatny i bezwzględny lockdown, działania rządzących raczej korelują z nagłymi wzrostami zakażeń. Jeżeli liczba osób ze stwierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2 w organizmie drastycznie wzrasta, to bardziej inwazyjne obostrzenia są wprowadzane przez rządzących.

Nie dziwi zatem konieczność wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Jak bardzo dotkliwe dla społeczeństwa najnowsze ustalenia i decyzje władz? Czy znowu pojawia się wątpliwość co do legalności obostrzeń?

Nowe obostrzenia

Minister zdrowia stwierdził, ze z racji dynamiki wzrostu zakażeń (i dużego udziału „wariantu brytyjskiego” wśród przebadanych) należy podjąć zdecydowane kroki. Wojewodom polecono pewne działania, które mają poskutkować zwiększeniem liczby łóżek covidowych w konkretnych regionach. Sama dostępność ma być sprawniej weryfikowana.

Regionami najbardziej dotkniętymi koronawirusem są województwa: warmińsko-mazuskie, mazowieckie, pomorskie oraz lubuskie. Sytuacja jednak pogarsza się na obszarze całym kraju. Co więcej, zakażenia rosną w sposób dynamiczny także w województwach, w których wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Kolejne restrykcje, jak wskazuje minister, dotyczyć będą skali całego kraju, bez regionalizacji. O jakie obostrzenia chodzi?

Od 20 marca do 9 kwietnia zamknięte zostaną hotele, ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea oraz galerie, baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe. Nastąpi także powrót do nauki zdalnej w klasach 1-3. Rząd chce także ograniczyć mobilność pracowników poprzez zalecenie pracodawcom organizacji pracy zdalnej.

Nie zostaną wprowadzone obostrzenia w przemieszczaniu się – wbrew poprzednim nieoficjalnym doniesieniom, być może z uwagi na fakt, że SN właśnie uznał nielegalność ograniczeń w przemieszczaniu się – a także limity gromadzenia się w kościołach. Można w zasadzie uznać, że obostrzenia z „czerwonych” województw rozszerzono poniekąd na obszar całego kraju. Minister w odpowiedzi na jedno z pytań dodał jednak, że dalsze restrykcje nie są wcale wykluczone, jeżeli „najczarniejszy” scenariusz się ziści.