Lokata bankowa – jak łatwo możesz obliczyć swój zysk?

Codzienne Finanse Dołącz do dyskusji (24)
Lokata bankowa – jak łatwo możesz obliczyć swój zysk?

Jeśli ktoś chce pomnażać swoje oszczędności, ale bez większego ryzyka, to najlepszym wyjściem jest lokata bankowa. Wiele osób korzysta z tej opcji, ale tak naprawdę nie wie nawet, jak oszacować ile dokładnie naliczy się odsetek. Sprawdź jak to zrobić.

Czym jest lokata bankowa?

Ogólnie jest to umowa zawarta między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych. Jest ona zawarta na określony czas oraz na konkretne oprocentowanie. Bank zobowiązuje się na koniec trwania lokaty do wypłaty całości złożonego kapitału plus wypłaty odsetek, które naliczone zostały od zdeponowanej kwoty. Nie ma tu zatem ryzyka jak przy inwestycji w agresywne akcje czy inne instrumenty finansowe. Zagwarantowany jest zwrot środków jeśli posiadasz depozyty bankowe, dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w  przypadku nieprzewidzianych sytuacji na rynku finansowym.

Jakie są rodzaje lokat?

Przede wszystkim możemy rozróżnić lokaty odnawialne i nieodnawialne. Lokaty odnawialne polegają na tym, że zawiera się je na określony czas np. 3 miesiące i po tym terminie przedłuża się je dalej. Na jaki czas i jakie oprocentowanie? Na ten sam okres, na jaki obowiązywała pierwotnie, a oprocentowanie będzie takie, jakie jest aktualnie obowiązujące. Nawet jeśli bank ma obecnie jakąś promocję na wyższe oprocentowanie, to niestety lokata bankowa odnowi się na standardowych warunkach. Natomiast lokata nieodnawialna polega na tym, że po jej zakończeniu, nie przechodzi ona na następny okres. Najczęściej zgodnie z dyspozycją klienta bank zrywa ją automatycznie i przekazuje na jego konto bankowe. Ten sposób pozwala na kontrolowanie zysków, jakie osiągamy z lokat, ale i na wysokość oprocentowania naszych środków. Dzięki temu, że wpłynie nam na konto, możemy wybrać korzystną promocję lub przenieść środki do innego banku w poszukiwaniu wyższego oprocentowania.

Co to jest kapitalizacja odsetek i kiedy następuje?

Odsetki naliczone od zainwestowanej kwoty doliczają się po każdorazowym zakończeniu jej trwania. Oznacza to, że jeśli zakładamy lokatę nieodnawialną na 3 miesiące, to odsetki naliczą się po tych 3 miesiącach. Wtedy kapitał plus odsetki wpływają na nasz rachunek bankowy. Inaczej wygląda sytuacja z lokatą odnawialną. Tutaj sposób postępowania jest dwojaki. Pierwsza opcja to taka, że kapitał plus odsetki po zakończeniu trwania lokaty przechodzą na kolejny okres w całości. Czyli kwota, od której liczą się kolejne odsetki, jest już wyższa. Drugim wyjściem, z  którego często korzystają osoby „żyjące z lokat”, to wypłata samych odsetek. Polega to na tym, że po zakończeniu trwania lokaty, pierwotny kapitał odnawia się standardowo, a odsetki wypłacane są na konto klienta. W tym rozwiązaniu kapitał początkowy nie zwiększa się, ponieważ odsetki regularnie klienta wybiera. Jednak obecnie już nie jest to tak popularne, ponieważ oprocentowanie lokat bankowych jest już dużo niższe.

Jak obliczyć zyski z lokat bankowych?

Przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na to, że oprocentowania banki podają w skali roku. To znaczy, że jeśli zawierasz lokatę na 3 miesiące, to musisz to wziąć pod uwagę i wyliczyć zysk proporcjonalnie do rzeczywistego okresu trwania lokaty. Ponadto bardzo ważne jest, że od wyliczonego zysku musisz odjąć podatek od zysków kapitałowych. Jest on potocznie nazywany podatkiem Belki i wynosi 19%. Bank go automatycznie wylicza i pobiera, przed wypłatą twoich zysków. Aby odliczyć odsetki od lokaty, potrzebujemy 3 danych: kwoty lokaty, okresu lokaty oraz oprocentowania, które je obowiązuje. Podam to na przykładzie:

– kwota lokaty 10000 zł

– okres trwania lokaty 62 dni

– oprocentowanie 3%

Pierwsze działania to obliczenie samego zysku z lokaty, z uwzględnieniem okresu, na jaki obowiązuje:

10 000 zł * 3% = 300zł – jest to kwota, która naliczyłaby się, jeśli lokata trwałaby rok i nie ma tu jeszcze odjętego podatku Belki.

Liczymy zatem dalej:

300zł / 365 dni = 0,82zł – to kwota odsetek za każdy dzień trwania lokaty

0,82 zł * 62 dni = 50,84 zł – jest to kwota odsetek należna klientowi po 62 dniach trwania lokaty

Teraz ostatnim krokiem jest odjęcie podatku, by otrzymać kwotę, która wpłynie na twoje konto:

50,84 zł – 19% = 41,18 zł – jest to ostateczna kwota należnych odsetek, zysk netto.

 

Nie jest to bardzo trudne, prawda? Proste rachunki, a dzięki temu zawsze możemy przeliczyć, która lokata bankowa jest dla nas korzystniejsza. Czasem banki proponują lokaty 4% na 1 miesiąc i musisz porównać czy to bardziej opłacalne niż lokata stała na 12 miesięcy z oprocentowanie 3,2%. Musisz uważać na takie haczyki, ponieważ może się okazać, że ta super turbo promocja 4% to jednorazowa propozycja, a potem w  grę wchodzi jedynie standard z oprocentowaniem 1,5%. Czytaj też dokładnie umowy, bo zdarza się, że przez roztargnienie, doradca klienta wybierze błędną promocję i rozczarujesz się wysokością odsetek po jej zakończeniu.