Mapa Polski w 2018 roku ulegnie zmianie – przybędzie 8 miast, a granice niektórych gmin przesuną się

Codzienne Dołącz do dyskusji (331)
Mapa Polski w 2018 roku ulegnie zmianie – przybędzie 8 miast, a granice niektórych gmin przesuną się

Od 1 stycznia 2018 roku w Polsce zwiększy się liczba z miast. Obecnie jest ich 923, a od nowego roku prawa miejskie będą przysługiwały 8 nowym miejscowościom. Dzięki temu już za kilka dni będziemy mieli w kraju 931 miast. Do tych drobnych korekt administracyjnych dochodzą jeszcze przesunięcia granic kilku gmin.

Z początkiem nowego roku bardzo często następują drobne korekty administracyjne. Rozporządzeniem Rady Ministrów niektóre wsie stają się miastami, a granice gmin mogą ulec zmianie. W ten sposób młode miasta stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów lub dla deweloperów. Czasem te zmiany są dyktowane względami politycznymi, jak na przykład ubiegłoroczna zmiana granic administracyjnych Opola, przez którą miasto zyskało 50 kilometrów kwadratowych powierzchni. Od roku Opole jest większe niż Barcelona czy Paryż. Tym razem zmiany na mapie nie są w żaden sposób polityczne, a wynikają bardziej z naturalnego rozwoju niż nacisków lokalnych polityków.

Mapa Polski 2018 – liczba miast w Polsce zwiększy się z 923 do 931

1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. Zgodnie z nim następujące miejscowości staną się miastami:

§  3.  Z dniem 1 stycznia 2018 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Józefów nad Wisłą – w gminie Józefów nad Wisłą, w powiecie opolskim, w województwie lubelskim;
2) Otyń – w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim;
3) Chełmiec – w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim;
4) Sanniki – w gminie Sanniki, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim;
5) Tułowice – w gminie Tułowice, w powiecie opolskim, w województwie opolskim;
6) Wiślica – w gminie Wiślica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim;
7) Łagów – w gminie Łagów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
8) Radoszyce – w gminie Radoszyce, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim.

Ponadto jedno miasto zyska około 500 hektarów nowej powierzchni, a tym jest Ostrołęka w województwie mazowieckim. Niewielkie korekty granic czekają również 8 gmin. Zmiany te polegają na przesunięciu określonych działek z jednej gminy do drugiej, a tym samym 4 gminy zyskają dodatkową powierzchnię, a 4 inne ją stracą.

Kosmetyczna zmiana czeka też gminę Słupia (Konecka), która od nowego roku będzie się nazywała Słupia Konecka. Ponadto dwie gminy zmienią swoje siedziby, a mianowicie:

§  6.  Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się siedziby władz następujących gmin:

1) w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim siedzibę władz gminy Biała z Biała na Biała Druga;
2) w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim siedzibę władz gminy Pruszcz Gdański z Pruszcz Gdański na Juszkowo.