Szykuje się zima z powietrzem o fatalnej jakości. Maski antysmogowe lepiej wrzucić w koszty

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Szykuje się zima z powietrzem o fatalnej jakości. Maski antysmogowe lepiej wrzucić w koszty

Tegoroczna zima może być bardzo ciężka pod względem jakości powietrza, jakim oddychamy. Brak węgla, a dodatkowo wręcz zachęcanie Polaków, by palili czymkolwiek, sprawia, że wielu przedsiębiorców może zechcieć kupić maski antysmogowego dla pracowników. Nie jest to typowy wydatek, który ponoszony jest często, dlatego można mieć wątpliwości czy można zaliczyć go w koszty.

Sezon grzewczy to czas, kiedy temat powietrza, jakim oddychamy, wraca ze zdwojoną siłą. W tym roku należy spodziewać się, że dyskusja na ten temat przybierze jeszcze na rozgłosie, ponieważ zanieczyszczenie może osiągnąć niespotykaną skalę. Wszystko dlatego, że brakować będzie opału na zimę, a dodatkowo osiąga on astronomiczne ceny. Do tego zniesione zostały normy dotyczące jakości węgla, przez co wysłany został do społeczeństwa jasny sygnał, że palić można czym tylko się chce. A to się przełoży na to, jak zanieczyszczone będzie powietrze.

Niska jakość powietrza może wpływać na zdrowie człowieka nie tylko długofalowo, ale też doraźnie. Objawy zatrucia smogiem to m.in. ból głowy, kaszel czy infekcje. Wpływa to nie tylko na samopoczucie, ale też na jakość wykonywanych obowiązków w pracy.

Maski antysmogowe dla pracowników mogą być kosztem, jeżeli używają ich w pracy, a nie w domu

Dlatego wielu przedsiębiorców może planować, aby kupić maski antysmogowe dla pracowników. Zakup taki może stanowić koszt uzyskania przychodu, a tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania. Potwierdza to m.in. Interpretacja indywidualna z 19 czerwca 2017 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP3 1.4011.110.2017.1.AM).

Potwierdza ona, że jeżeli zakupione maski, filtry czy też inne urządzenia jak oczyszczacze powietrza zostają wykorzystywane przez zatrudnione osoby w miejscu zatrudnienia, to nie ma przeciwskazań, by rozliczyć je w ramach prowadzonej działalności.

Inaczej sytuacja ma się, jeżeli przedsiębiorca chciałby zakupić takie maski antysmogowe czy oczyszczacze powietrza, z przeznaczeniem do używania ich przez pracowników w domu, po wykonywaniu obowiązków w zakładzie pracy. Wtedy nie może to zostać uwzględnione w kosztach firmowych. Nawet próba uargumentowania, że dzięki temu pracownicy będą mniej chorować i lepiej pracować w godzinach pracy, nie sprawi, że taki wydatek będzie mógł zostać uwzględniony.

Wydatki związane z zakupem masek antysmogowych wraz z filtrami oraz oczyszczaczy powietrza, które będą używane w miejsca zamieszkania pracowników Spółki mają na celu poprawę jakości życia zdrowotnego pracowników Spółki, ochronę ich zdrowia a także poprawą zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego. A zatem ww. wydatki w ocenie Organu – dotyczą ochrony zdrowia. (…)

Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, (…) Wydatki takie są powszechnie ponoszone przez obywateli, bez względu na ich wiek, stan zdrowia i miejsce zatrudnienia. W konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

– Interpretacja indywidualna z 19 czerwca 2017 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP3 1.4011.110.2017.1.AM).

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczych sprawa zakupu masek antysmogowych lub oczyszczaczy powietrza także nie jest jednoznaczna.

Uwzględnić w koszty uzyskania przychodu można wydatki związane z działalnością. Jeżeli więc oczyszczacz powietrza, u osoby mającej jednoosobową działalność gospodarczą, będzie stał w biurze, gdzie dodatkowo przyjmowani są klienci, to jego zakup jak najbardziej można rozliczyć i obniżyć o niego podstawę opodatkowania.

W momencie, gdy ktoś pracuje głównie zdalnie i takiego oczyszczacza chciałby używać w domu, gdzie przebywa także nie wykonując działalności zarobkowej, to uwzględnienie takiego zakupu w ramach firmy może zostać podważone przez kontrolę z urzędu skarbowego i potraktowane jako wydatek dla celów osobistych.

Podobnie będzie z zakupem masek antysmogowych. Musiałaby być ona używana jedynie podczas pracy w ramach działalności gospodarczej, by jej zakup mógł zostać uwzględniony w ramach prowadzonej firmy. Przedsiębiorca musi o tym pamiętać, ponieważ w razie kontroli, to na nim ciąży obowiązek udowodnienia, że dany zakup faktycznie mógł być ujęty.