Maturzyści i ósmoklasiści zostaną po części zwolnieni z przestrzegania przepisów sanitarnych. Wiadomo też, kiedy odbędą się egzaminy

Codzienne Społeczeństwo dołącz do dyskusji (10) 16.04.2021
Maturzyści i ósmoklasiści zostaną po części zwolnieni z przestrzegania przepisów sanitarnych. Wiadomo też, kiedy odbędą się egzaminy

Maciej Wąsowski

Matura oraz egzamin ósmoklasisty odbędą się w maju 2021 roku. Kolejny rok z rzędu matury oraz egzaminy dla uczniów klas ósmych odbędą się w niecodziennych i wyjątkowych okolicznościach. Maturzyści oraz ósmoklasiści zostaną po części zwolnieni z przestrzegania przepisów sanitarnych na czas uczestnictwa w tegorocznych egzaminach. 

Maturzyści o terminach matur dowiadują się niespełna miesiąc przed egzaminem dojrzałości. Zawirowania oraz brak wcześniejszej decyzji władz mają związek z wciąż nieopanowaną sytuacją wywołaną działaniami koronawirusa. W trakcie pisania matur oraz egzaminu ósmoklasisty zarówno piszący, jak również pilnujący ich nauczyciele nie będą musieli nosić maseczek ochronnych. Pomiędzy uczestnikami wymagany będzie w dalszym ciągu dystans społeczny w odległości 150 cm. Matura oraz egzamin ósmoklasisty odbędą się w maju 2021 roku.

Egzamin maturalny 2021:

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 roku określa komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 roku w zakresie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, który został zaktualizowany 22 grudnia 2020 roku.

Egzaminy dojrzałości w 2021 roku – zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – odbędą się:

a. w terminie głównym:

 • część ustna – od 19 do 21 maja;
 • część pisemna – od 4 do 20 maja.

b. w terminie dodatkowym:

 • część ustna – od 7 do 8 czerwca;
 • część pisemna – od 1 do 16 czerwca.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystąpią wyłącznie ci maturzyści, którzy otrzymają zgodę od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – zgoda przyznawana jest wyłącznie w drodze zaistnienia tzw. szczególnych przypadków – losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwiły absolwentowi szkoły średniej przystąpienia do egzaminu.

c. w terminie poprawkowym:

 • część ustna egzaminu nie odbędzie się;
 • część pisemna odbędzie się 24 sierpnia.

Do egzaminu w terminie poprawkowym będą mogli przystąpić ci zdający, którzy nie zdali egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie zdali egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Absolwenci zdający maturę w terminie głównym poznają swoje wyniki w dniu 5 lipca 2021 roku, zaś ci, którzy przystąpią również do egzaminu poprawkowego – 10 września 2021 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2021:

Egzamin dla uczniów klas ósmych, który zastąpił egzaminy gimnazjalne przeprowadzany jest dla kończących naukę w szkołach podstawowych.

Zakres przedmiotowy egzaminu obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny.

Dopiero w następnym roku uczniowie klas ósmych zobowiązani będą do wyboru przedmiotu dodatkowego z grupy – biologia, geografia, historia, fizyka lub chemia.

Dla zdających w tym roku zostały zaplanowane następujące terminy:

Terminy:

a. termin główny – maj 2021 (w trzech kolejnych dniach):

 • pierwszy dzień (25 maja 2021 r.) – egzamin z języka polskiego;
 • drugi dzień (26 maja 2021 r.) – egzamin z matematyki;
 • trzeci dzień (27 maja 2021 r.) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

b. termin dodatkowy – czerwiec 2021 (również w trzech kolejnych dniach):

 • pierwszy dzień (16 czerwca 2021 r.) – egzamin z języka polskiego;
 • drugi dzień (17 czerwca 2021 r.) – egzamin z matematyki;
 • trzeci dzień (18 czerwca 2021 r.) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystąpić będą mogli ci uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwali egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Zdający zostaną poinformowani o wynikach egzaminów dnia 2 lipca 2021 roku.

W dyskusji publicznej pojawiały się apele, aby wszyscy przystępujący do egzaminów zostali uprzednio zaszczepieni, lecz postulaty te nie spotkały się z aprobatą rządzących.