Miejsce pracy pracownika. Czy można wpisać całą Polskę i mieć spokój?

Firma Praca Prawo dołącz do dyskusji (2) 10.11.2021
Miejsce pracy pracownika. Czy można wpisać całą Polskę i mieć spokój?

Patryk Wieczyński

Umowa o pracę normuje wiele istotnych kwestii. Między innymi wyznacza obszar, na którym odbywa się praca wykonywana przez pracownika. Czasem jednak budzi to sporo wątpliwości i trudności. Czy można wpisać, że miejsce pracy to obszar całej Polski i nie martwić się w przyszłości ewentualnymi problemami.

Kodeks Pracy definiuje, co zawierać musi każda umowa o pracę, podpisana przez przedsiębiorcę z zatrudnionym. W artykule 29 możemy wyczytać:

Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej
zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem
składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.

Oznacza to, że wskazanie miejsca pracy jest jednym z najistotniejszych zapisów i powinien znaleźć się na umowie. Jednak wiele osób może kusić, by wpisać tam np. teren całej Polski, by w razie ewentualnych przenosin firmy lub innych problemów nie mieć z tego powodu trudności. Tak samo, gdy ktoś pracuje jako przedstawiciel firmowy i nie mamy dokładnej pewności, na jakim obszarze będzie musiał pracować, to najwygodniej byłoby wpisać jak najszerszy zakres.

Miejsce pracy to obszar całej Polski? Na umowie lepiej to urealnić i wpisać faktyczny obszar wykonywania obowiązków

Wpisanie w umowie o prace terenu całego kraju jako miejsca pracy może być jednak traktowane jako próba obejścia przepisów, zwłaszcza tych dotyczących podróży służbowych. Co do zasady bowiem, wskazane miejsce wykonywania obowiązków powinno przede wszystkim odnosić się do obszaru, w którym wykonuje on swoją pracę i może to robić w ramach przyjętego wymiaru godzinowego.

Oznacza to, że jeżeli ktoś jest np. przedstawicielem handlowym i pracuje dla firmy, która ma siedzibę w Poznaniu, to logiczne, że bez problemu można wpisać w jego umowę o pracę, że miejscem pracy jest województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i np. lubuskie, bo we wszystkie te miejsca ma faktycznie możliwość udać się w ramach ośmiogodzinnego dnia pracy i wrócić później do siedziby firmy.

Wpisanie jednak w takim wypadku terenu całej Polski mogłoby rodzić podejrzenia, że przedsiębiorca próbuje obejść przepisy dotyczące podróży służbowej, np. w momencie, gdy wyśle incydentalnie pracownika w jakieś zupełnie inne miejsce i będzie chciał podeprzeć to faktem, że z umowy o pracę wynika, że może go wysłać do pracy wszędzie w Polsce.

Dlatego wpisując miejsce pracy, warto robić to z rozwagą, zwłaszcza że wpisanie tam bardzo szerokiego obszaru terytorialnego będzie budziło czujność urzędnika przy ewentualnej kontroli.

W razie czego pracodawca ma prawo przenieść pracownika w inne miejsce, nawet gdy wskazane miejsce pracy jest szczegółowe

Oczywiście nie warto wpisywać też zbyt wąskiego zakresu. Jeżeli nasz przedstawiciel głównie jeździ do klientów, którzy znajdują się w tym samym mieście, a tylko czasami do takich, którzy mieszczą się dalej, to warto wpisać po prostu obszar województwa, by nie było wątpliwości, że wypełnianie danych obowiązków jest w ramach podpisanej umowy o pracę.

Inaczej jest w przypadku pracowników, którzy pracują na terenie zakładu. Tutaj, by było to zgodnie ze stanem faktycznym, należy wpisać po prostu konkretny adres firmy, skoro to tam codziennie odbywa się praca.

Zwłaszcza że pracodawca może też, w ramach przepisów z Kodeksu Pracy, zmienić miejsce pracy pracownika na inne. Art. 42 § KP wprowadza taką możliwość. Reguluje jedynie, że czas zmiany warunków nie może przekraczać trzech miesięcy, musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika i co najistotniejsze, nie może się wiązać z obniżką wynagrodzenia.

W razie więc nagłej potrzeby, pracodawca może przenieść pracownika do innego oddziału, nawet wtedy, gdy wskazany w umowie o pracę jest konkretny adres jako miejsce pracy.

Podsumowując, wpisanie prawidłowe miejsca pracy na umowie o pracę jest bardzo istotne. Z jednej strony chroni pracownika, który dzięki temu zapisowi, wie, gdzie będzie świadczyć pracę i nie musi się obawiać nagłych niespodzianek. Z drugiej strony, jeżeli pracodawca zadba o odpowiednie wpisanie miejsca pracy, nie grozi mu oskarżenie o to, że dane wyjazdy były podróżami służbowymi. Oczywiście oznacza to, że nie należy wpisywać zbyt szerokiego zakresu, który mógłby być podważany przez kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy lub sąd, ale taki, jaki faktycznie odpowiada danemu typowi pracy.