Najem okazjonalny – co to?

Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Najem okazjonalny – co to?

Najem okazjonalny, choć nie tak popularny jak klasyczne formy najmu, stał się ciekawą alternatywą dla wielu wynajmujących w Polsce. Ta specyficzna forma umowy najmu ma na celu zapewnienie właścicielom większej pewności w zakresie odzyskania posiadłości w przypadku nieuiszczenia przez najemcę czynszu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu, aby w pełni zrozumieć jego naturę i potencjalne korzyści. 

Najem okazjonalny – co to?

Najem okazjonalny to forma najmu mieszkania, która daje wynajmującemu większe uprawnienia w zakresie wypowiedzenia umowy najmu oraz odzyskania mieszkania. Jest on uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów (…) i charakteryzuje się koniecznością spełnienia pewnych wymogów formalnych.

Wymogi formalne najmu okazjonalnego

Głównym celem najmu okazjonalnego jest zabezpieczenie interesów wynajmującego. Aby umowa była uznawana za najem okazjonalny, musi zawierać m.in.:

  • Oświadczenie najemcy o tym, że posiada inne mieszkanie, które może służyć mu za stałe miejsce zamieszkania.
  • Wskazanie przez najemcę osoby uprawnionej do odbioru doręczeń w miejscu jego stałego zamieszkania.
  • Zawarcie klauzuli, która pozwala wynajmującemu na wejście do mieszkania w przypadku, gdy najemca nie reguluje opłat
  • Mieć formę aktu notarialnego
  • Zostać zgłoszona we właściwym terminie do urzędu skarbowego

Zalety najmu okazjonalnego dla wynajmującego

Głównym atutem najmu okazjonalnego jest to, że pozwala on na szybsze i mniej skomplikowane odzyskanie mieszkania w przypadku problemów z najemcą. Jeśli najemca nie płaci czynszu, właściciel może wypowiedzieć umowę z krótszym terminem niż w przypadku klasycznej umowy najmu. Co więcej, jeśli najemca nie opuści mieszkania w wyznaczonym terminie, wynajmujący ma prawo do jego eksmisji bez konieczności uzyskania wyroku sądowego.

Wady najmu okazjonalnego

Pomimo licznych korzyści dla wynajmującego, najem okazjonalny posiada także pewne wady. Przede wszystkim wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów formalnych, co może stanowić wyzwanie dla osób nieobeznanych z przepisami prawa. Wizyta u notariusza generuje też dodatkowe koszty. Ponadto nie każdy najemca jest skłonny do zawarcia takiej umowy ze względu na jej charakter zabezpieczający interesy głównie wynajmującego. Warto wreszcie dodać, że najem okazjonalny w praktyce po prostu często nie działa.

Najem okazjonalny w samej teorii jest cennym narzędziem dla wynajmujących, którzy chcą mieć większą pewność w zakresie odzyskania swojej własności w przypadku problemów z najemcą. Choć wiąże się z pewnymi wymogami formalnymi oraz ograniczeniami, w wielu przypadkach może okazać się idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują większej ochrony prawnej. Warto jednak przed zawarciem takiej umowy dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz ewentualnymi konsekwencjami dla obu stron, a w przypadku wątpliwości skonsultować się z ekspertem prawnym.