Nie zastanawiać się, nie bać się, składać wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Nie zastanawiać się, nie bać się, składać wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

Ryzyko związane z niepewnością prawa podatkowego może być sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Jak jednak zapewnić sobie pewność, że interpretacja przepisów jest poprawna? Odpowiedzią na to pytanie jest indywidualna interpretacja prawa podatkowego, udzielana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jak zaznacza Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, to narzędzie stanowi swego rodzaju „parasol ochronny” dla podatników.

Dlaczego warto skorzystać z indywidualnej interpretacji podatkowej?

Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w konkretnej sprawie przedstawionej przez podatnika. Może dotyczyć zarówno zdarzeń, które miały miejsce, jak i tych planowanych na przyszłość. Na przykład, jeśli przedsiębiorca planuje sprzedaż działki, może dowiedzieć się, czy będzie musiał zapłacić od niej podatek VAT.

Odpowiedź KIS może zająć do trzech miesięcy. Jeśli Dyrektor KIS potwierdzi stanowisko podatnika, to zyskuje on ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, takimi jak odsetki czy skutki karno-skarbowe, jeśli organy podatkowe zajmą inne stanowisko. Ochrona ta dotyczy zarówno zdarzeń, które miały miejsce, jak i tych przyszłych.

Jak złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć każdy podatnik – od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po duże spółki. Koszt złożenia wniosku to symboliczne 40 złotych. Wniosek można przesłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie przez ePUAP. W każdym przypadku należy szczegółowo opisać stan faktyczny, zadać pytanie do Dyrektora KIS i przedstawić swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

Przygotowanie wniosku może być łatwiejsze dzięki specjalnemu kreatorowi udostępnionemu przez Krajową Administrację Skarbową. Narzędzie to dostarcza wskazówek, które mogą być pomocne w wypełnianiu formularza.

Jeśli podatnik nie zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, ma prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd może uchylić postanowienia interpretacji, wtedy Dyrektor KIS ma trzy miesiące na ponowne rozpatrzenie wniosku.

Warto pamiętać, że interpretacja jest wiążąca tylko dla podatnika, który o nią wystąpił – przypomina Juszczyk. Nie można powoływać się na interpretacje udzielone innym podatnikom, nawet w podobnych sprawach. Dodatkowo, jeśli stan faktyczny jest inny niż przedstawiony we wniosku, organ podatkowy może zakwestionować moc ochronną interpretacji.

Indywidualna interpretacja podatkowa to cenne narzędzie dla przedsiębiorców, które pozwala uniknąć niepewności i potencjalnych konsekwencji wynikających z niewłaściwej interpretacji przepisów podatkowych. Warto korzystać z tego instrumentu, by zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej.