To ostatni dzień na zrealizowanie przez pracodawców ważnego obowiązku. Pracownicy mają powody do zadowolenia

Praca Dołącz do dyskusji
To ostatni dzień na zrealizowanie przez pracodawców ważnego obowiązku. Pracownicy mają powody do zadowolenia

17 maja 2024 to ostatni dzień na przystosowanie przez pracodawców stanowisk pracy pracowników według nowych zasad. Przepisy weszły w życie w listopadzie ubiegłego roku, ale ustawodawca przewidział półroczną karencję. Przypomnijmy zatem co musi się zmienić na stanowisku pracy.

Nowelizacja rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, weszło w życie 11 listopada 2023 roku. Zgodnie z nim, pracodawcy mieli 6 miesięcy na dostosowanie istniejących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych minimalnych wymagań BHP oraz ergonomii. Specjaliści podkreślali, że dostosowanie miejsc pracy do nowych wymogów może być niemożliwe do zrealizowania ad hoc.

Co należy zapewnić pracownikom?

Do najważniejszych zmian zaliczamy te związane z koniecznością ponoszenia przez pracodawcę kosztów. I tak, w przypadku, gdy pracownicy korzystają na swoim stanowisku pracy z laptopów, pracodawca powinien zapewnić dodatkowy sprzęt. Stanowisko pracy powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu. Dodatkowo, jeśli zapewniona zostanie tylko podstawka, pracownikowi należy się dodatkowa klawiatura i mysz. Pracodawca zobowiązany  jest do ponoszenia kosztów okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. A jeśli pracownik wyrazi taką chęć, także do zakupu dla niego podnóżka.

Zakres zmian wymaga współdziałania

Eksperci podkreślają, że zmiana wszystkich elementów wymuszonych przez nowe przepisy może być niemożliwa do zrealizowania w jeden dzień. Oprócz zakupu sprzętu, rozporządzenie przewiduje także konieczność dokonania zmian w aktach wewnątrzzakładowych oraz dostosowanie środowiska pracy do nowych zasad ergonomii. To z kolei może wymagać współdziałania pracodawcy ze służbą BHP, społeczną inspekcją pracy i lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną na pracownikami.

Lepiej późno niż wcale

Jeżeli jednak dotychczas nie udało się zrealizować nowych wytycznych, lepiej to zrobić jak najszybciej. Państwowa Inspekcja Pracy może bowiem w najbliższym czasie zintensyfikować działania kontrolne. Wobec upływu okresu przeznaczonego na dostosowanie się do zaktualizowanych wymogów, PIP będzie sprawdzał czy pracodawcy przestrzegają nowego prawa. Kara za nieprzestrzeganie zasad BHP przez pracodawcę może sięgać nawet 30 000 zł. Warto zatem jak najszybciej wdrożyć działania zaradcze i zapewnić pracownikom, wymagane przez rozporządzenie, narzędzia i warunki pracy.