Fiskus zyska dodatkowe uprawnienia. Dla przedsiębiorców to zła wiadomość

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Fiskus zyska dodatkowe uprawnienia. Dla przedsiębiorców to zła wiadomość

Portal „Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, który nie został jeszcze oficjalnie opublikowany. „DGP” pisze o zmianach jakie wprowadzi nowela. Najistotniejszą z nich będą nowe uprawnienia fiskusa, ale także podatników.

Projekt autorstwa Ministra Finansów znajduje się wciąż w konsultacjach wewnętrznych. Jak pisze cytowany serwis, przewidziano w nim wiele zmian, istotnych zarówno dla fiskusa, jak i dla podatników.

Nowe uprawnienia fiskusa – co się zmieni?

Zdaje się, że najważniejsza zmiana, jaką wprowadzić ma nowelizacja ordynacji podatkowej, dotyczy blokady rachunków bankowych. Nowe uprawnienia fiskusa w tym zakresie pozwolą na blokowanie nie tylko firmowych kont przedsiębiorców, ale i należących do nich rachunków oszczędnościowych. Co więcej, blokada zamiast obecnych 72 godzin, potrwa 96 godzin.

Zmiany w blokowaniu rachunków przedsiębiorcom mają wejść w życie od 2024 r.

Zmiany w przedawnieniach zobowiązań podatkowych

Obecnie wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe wstrzymuje bieg przedawnienia podatku. Zgodnie z treścią projektu, od czerwca 2023 r. ma się to zmienić.

Jak wspomina „DGP”:

Dzisiejszy przepis – jak twierdzą podatnicy oraz ich doradcy – fiskus wykorzystuje instrumentalnie, po to właśnie, aby nie dopuścić do przedawnienia.

Fiskus nie będzie musiał oddać nadpłaconego podatku VAT lub akcyzy

Po zmianach, fiskus będzie mógł zwolnić się z obowiązku zwrotu przedsiębiorcom nadpłaconego VAT lub akcyzy. Stanie się tak, jeżeli ciężar finansowy zawyżonego podatku poniósł już konsument, płacąc więcej za towar lub usługę.

Zanim fiskus odmówi zwrotu nadpłaty, będzie musiał wykazać, że przedsiębiorca nie poniósł finansowego uszczerbku.

Nowelizacja ordynacji podatkowej – czy to dobry pomysł?

Na pewno nowelizacja przepisu dotyczącego terminów przedawnienia zobowiązań jest na korzyść podatników. Dzięki zmianie być może skończy się instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku. Celem takiego uregulowania zdaje się być doprowadzenie do większego zdyscyplinowania organów w swoich działaniach.

Zmiana dotycząca blokad kont jednak znacznie zwiększa uprawnienia fiskusa. Dotychczas szef Krajowej Administracji Skarbowej mógł żądać blokady, ale wyłącznie firmowych rachunków rozliczeniowych, lokat terminowych, rachunków członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz rachunków VAT.

Po tym, jak zostaną wprowadzone zmiany, uprawnienia fiskusa rozciągną się także na rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej należące do przedsiębiorców.