ecommerce Państwo Podatki Prawo

Posłowie, tak się spieszyli przy uchwalaniu ustawy wprowadzającej nowe zasady dla handlu w sieci, że aż złamali Konstytucję

Posłowie, tak się spieszyli przy uchwalaniu ustawy wprowadzającej nowe zasady dla handlu w sieci, że aż złamali Konstytucję
Posłowie, tak się spieszyli przy uchwalaniu ustawy wprowadzającej nowe zasady dla handlu w sieci, że aż złamali Konstytucję
 

Jak już pisaliśmy do 1 lipca wszystkie kraje członkowskie UE powinny wprowadzić do swojego prawa tzw. pakiet ecommerce. Projekt rządowy przeszedł w maju przez Sejm, jak burza. Na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 16 czerwca ma nad nim głosować Senat. Będzie ciekawie.

Legislacyjna biegunka posłów

Senackie Biuro Legislacyjne w swojej opinii do projektu zauważa, że  poza zmianami wymuszonymi przez unijną dyrektywę,  do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono dziesięć zmian, które nie mają nic wspólnego ze wspomnianą dyrektywą. O ile to już chyba nikogo nie zaskakuje, to zastrzeżenia legislatorów, co do zgodności z Konstytucją RP i to już może coraz mniej, ale jednak chyba jeszcze zadziwiają. Senaccy prawnicy wytknęli posłom, że trybem wprowadzanie poprawek naruszyli zasadę trzech czytań projektu. Dodatkowo, jak łatwo policzyć, gdyby ustawa miała wejść w życie 1 lipca, prezydent nie będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji o jej podpisaniu. Pozbawienie tego prawa prezydenta również narusza Konstytucję.

Dajcie im czas

Wreszcie kwestia vacatio legis. Jak policzyli legislatorzy będzie on wynosił najwyżej 11 dni. Ich zdaniem opóźnienie we wprowadzaniu dyrektywy UE do polskiego prawa, nie może usprawiedliwiać braku odpowiedniego vacatio legis, zwłaszcza że, jak piszą legislatorzy, „niektóre unormowania opiniowanej ustawy pogarszają sytuację prawną jej adresatów”. Jako przykład podają osoby fizyczne, które nie są podatnikami VAT, a importują towary w przesyłkach wysyłanych z terytorium państw trzecich bezpośrednio do odbiorców w Polsce. Według nowych przepisów,  będą obowiązani do zapłaty VAT od każdego towaru znajdującego się w importowanej przesyłce.

Dlatego zdaniem legislatorów vacatio legis powinno być 30 dniowe, aby ci, których działalność ta ustawa reguluje mogli się z nią zapoznać i dostosować do zmian. Stąd propozycja by nowe przepisy weszły w życie, nie jak chce rząd i jak wymaga UE, od 1 lipca, ale od 1 września. Rządowi spieszy się, bo liczy, że zmiany zwiększą wpływy z Vat, uszczelniając granice unijne dla przesyłek z takich krajów, jak Chiny. Proponowane zmiany wprowadzają też ułatwienia dla naszych przedsiębiorców, dając możliwość uproszczonego rozliczania Vat, w przypadku wysyłania przesyłek do innych krajów UE.