Najbardziej potrzebujący otrzymają większe wsparcia od państwa. W 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady jednego z programów

Finanse Państwo Środowisko Dołącz do dyskusji
Najbardziej potrzebujący otrzymają większe wsparcia od państwa. W 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady jednego z programów

Wraz z początkiem roku 2022 wchodzą w życie nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Osoby o najniższych dochodach będą mogły liczyć na pokrycie nawet 90 proc. kosztów termomodernizacji domu. Maksymalna kwota dotacji wyniesie w takim przypadku 69 tys. zł. Pojawi się także trzeci komponent całego programu.

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” mają wspomóc przede wszystkim najbardziej potrzebujących

Program „Czyste Powietrze” funkcjonuje od 2018 r. Jego podstawowym celem jest wspieranie inwestycji w termomodernizację domostw Polaków. Pozwala także na wymianę szkodliwych dla środowiska „kopciuchów„, czyli przestarzałych pieców grzewczych. Stanowi dość ważny składnik działań państwa zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Budżet programu wynosi ponad 100 miliardów złotych. „Czyste Powietrze” potrwa co najmniej do 2028 r.

Wraz z początkiem nowego roku wchodzą w życie nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazywała na powody ciągłej aktualizacji inicjatywy. Chodzi oczywiście o konieczność zwiększenia jej skuteczności i umożliwienie jak najszerszemu gronu obywateli skorzystania z możliwości oferowanych przez program.

Wśród zapowiedzi szefowej resortu klimatu i środowiska są także kwestie niezwykle ważne. Przede wszystkim padła deklaracja uproszczenia wniosków i przyspieszenia ich rozpatrywania. W poprzednich latach to właśnie bariery natury biurokratycznej stanowiły niejako piętę achillesową „Czystego Powietrza”. Jeszcze w tym roku można było dojść do konkluzji, że w programie pieniądze są – gorzej z chętnymi.

Co więcej, rządzący chcą lepiej angażować w realizację programu zarówno gminy, jak i banki. Minister klimatu i środowiska stwierdziła, że liczy na współpracę ze strony tych gmin, które podpisały umowy o współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Chodzi w szczególności o dotarcie z ofertą i pomoc w wypełnieniu wniosku dla osób starszych i najuboższych.

Od przyszłego roku pojawi się trzecia wyodrębniona grupa beneficjentów

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” wchodzące w życie w 2022 r. są jednak skupione na innym aspekcie. Sama minister Moskwa ujęła to następująco:

Do początku grudnia beneficjenci złożyli wnioski na ponad 6 mld zł, to nas przekonuje, że program jest dobry i powinien być kontynuowany. Jednak wymaga on ciągłej ewaluacji, zmian, tak by docierał do jeszcze większej liczby Polaków. Dlatego w 2022 r. czekać nas będzie kolejna zmiana w programie, skierowana do grupy mniej zamożnych Polaków, którzy wymagają większego wsparcia finansowego

Chodzi o wprowadzenie dodatkowej kategorii beneficjentów. Mowa o osobach, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Będą one mogły liczyć nawet na 90 proc. zwrotu poniesionych nakładów. Co więcej, maksymalna kwota dotacji w ich przypadku wyniesie aż 69 tys. zł.

Beneficjentami tej „trzeciej części” programu będą właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ewentualnie wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warto wspomnieć, że do tej pory w ramach programu funkcjonowały dwie grupy beneficjentów. Pierwsza obejmowała osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Dla nich przewidziano dotację podstawową do 30 tys. zł. Drugą są osoby o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Mogą liczyć na dotację wynoszącą do 37 tys. zł.