Zmiany w prawie budowlanym. Nie trzeba będzie już mieć pozwoleń na budowę w przypadku niektórych konstrukcji

Dobre wiadomości Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji (100)
Zmiany w prawie budowlanym. Nie trzeba będzie już mieć pozwoleń na budowę w przypadku niektórych konstrukcji

Jak donosi Rzeczpospolita, uchwalono nowelizację ustawy prawo budowlane, dzięki której wiele procedur ulegnie uproszczeniu. Nowelizacja prawa budowlanego 2020 to krok w dobrą stronę, bo przepisy są w tym zakresie wyjątkowo niezrozumiałe – choć w zasadzie dalej tak będzie, bo zmiany są kosmetyczne.

Nowelizacja prawa budowlanego 2020

Nowelizacja prawa budowlanego po pierwsze ma na celu znaczne zmniejszenie wymagań, które dotyczą projektów budowlanych. Odchudzony projekt, według znowelizowanego prawa budowlanego, będzie musiał zawierać:

  • projekt zagospodarowania działku lub terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny

W skład projektu zagospodarowania działki lub terenu wchodzić będzie usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, a także informacje co do obszaru oddziaływania.

Projekt architektoniczno-budowlany zawierać będzie układ przestrzenny, a także wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych.

Na projekt techniczny składać się będą: opis konstrukcji i instalacji, a także charakterystyka energetyczna. Projekt techniczny trzeba będzie złożyć we właściwym nadzorze budowlanym, załączając wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Większe bezpieczeństwo

W ramach nowelizacji planuje się wprowadzenie dodatkowych wymogów składających się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obiektów.

Autorzy uchwalonej ustawy, najpewniej mając w pamięci tragedię w koszalińskim escape roomie, ujęli w przepisach obowiązek sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej w wypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Rzeczpospolita dodaje, że nowe przepisy umożliwiają również prostą legalizację samowoli budowlanych, które popełniono co najmniej 20 lat temu.

Jej warunkiem będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, wskazującej na fakt, że użytkowanie obiektu jest bezpieczne, a także ekspertyzy geodezyjnej w postaci inwentaryzacji powykonawczej.

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 zniesie obowiązek uzyskiwania pozwoleń na budowę niektórych obiektów

Nowe przepisy zakładają zniesienie wymogu uzyskiwania pozwoleń na budowę niektórych konstrukcji. „Rz” wylicza, że są to:

  • instalacje gazowe wewnątrz i na zewnątrz budynku
  • stacje regazyfikacji LNG o poj. zbiornika do 10 m3
  • przydomowe tarasy naziemne

Uchwalono również zniesienie obowiązku zgłaszania faktu budowy:

  • urządzeń melioracji wodnej
  • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni poniżej 1000 mkw i głębokości nie wyższej, niż 3 m, jeżeli są położone na gruntach rolnych

Wszelkie zmiany, mające na celu upraszczanie prawa budowlanego, są zmianami dobrymi. Nie można jednak zapominać o tym, że problemem nie jest samo prawo – nad wyraz skomplikowane i realizujące przesadny formalizm – ale także realia, które potwierdzają zbyt często zasadność utrzymywania irracjonalnych konstrukcji prawnych. Upraszczanie prawa poprzez rozluźnianie sztywnych regulacji musi postępować, jednakże cwaniactwo i próby omijania przepisów niewątpliwie hamują ten proces.