Skorzystanie z wakacji od ZUS może nie być takie proste. A do tego niewykluczone są negatywne konsekwencje

Firma Dołącz do dyskusji
Skorzystanie z wakacji od ZUS może nie być takie proste. A do tego niewykluczone są negatywne konsekwencje

Wakacje składkowe zostały już przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta – co oznacza, że przedsiębiorcy spełniający warunki określone w ustawie będą mogli skorzystać z wakacji od ZUS. Ponownie jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, kto faktycznie jest uprawniony do nowej ulgi. Czy wakacje składkowe przysługują na przykład przedsiębiorcom, którzy korzystają z innych preferencji?

Nowy problem z wakacjami od ZUS. Kto będzie mógł skorzystać?

Zgodnie z nowymi przepisami, do wakacji od ZUS będą uprawnione osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące mikroprzedsiębiorcami (w tym też samozatrudnieni), zarejestrowane w CEIDG, które jednocześnie nie wykonują działalności na rzecz byłych pracodawców. Teoretycznie zatem zdecydowana większość mikroprzedsiębiorców spełni te warunki bez żadnych problemów. Pojawia się jednak pytanie, czy to faktycznie jedyne wymagania.

Jak na łamach „Rz” zwraca uwagę Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2, problematyczne może być na przykład ustalenie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Zdaniem Leśniewskiej nie wiadomo na przykład, czy zdaniem ustawodawcy do limitu wliczają się osoby przebywające na urlopie bezpłatnym; problematyczne jest również obliczanie limitu przy dużej rotacji umów w jednym miesiącu (co najczęściej ma miejsce w przypadku zleceniobiorców). Jeśli na przykład przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia na początku miesiąca z kilkoma osobami, ale jednocześnie były to tylko umowy kilkudniowe, a w drugiej połowie miesiąca zawarł kolejne umowy z np. dziesięcioma osobami, to w całym miesiącu przedsiębiorca zgłosił 15 ubezpieczonych – czyli de facto powyżej limitu, nawet jeżeli czas trwania umów nie pokrywał się ze sobą, a w jednym momencie pracowało maksymalnie 10 osób.

Wpływ wakacji od ZUS na babciowe i składkę zdrowotną

Kolejnym potencjalnym problemem jest korzystanie przez przedsiębiorcę z preferencji lub ulg składkowych – mowa choćby o małym ZUS plus, pozwalającym płacić niższe składki przedsiębiorcom o niższych przychodach. Jak twierdzi Leśniewska, przedsiębiorca, będący osobą samotną i chcący w tym samym miesiącu skorzystać z wakacji składkowych i tzw. babciowego, może tej możliwości zostać pozbawiony. Wszystko ze względu na fakt, że osoba samotna musi podlegać ubezpieczeniom społecznym od minimalnej kwoty wynagrodzenia, by otrzymać babciowe; przy preferencyjnym ZUS (czy małym ZUS plus) podstawę wymiaru można podwyższyć, ale już przy wakacjach od ZUS – nie.

Jak twierdzi Leśniewska, do tego wszystkiego dochodzi kwestia ewentualnego wpływu wakacji od ZUS na wysokość składki ryczałtowców; zapłacone składki obniżają progi podstawy wymiaru składki, dlatego w przypadku przedsiębiorców balansujących na granicy progu może się okazać, że wakacje od ZUS będą oznaczać konieczność zapłaty wyższej składki zdrowotnej.